Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

Jonas Lundberg får en kombinerad tjänst som tillförordnad VD och finansdirektör. Jonas Lundberg har haft en rad ledande roller i teknikintensiva industri- och tjänstebolag innan han kom till Secits i oktober 2021, senast som VD för Oerlikon Balzer Nordic.

"Efter ett år som VD med genomförandet av flera förvärv följt av ett intensivt integrationsarbete och skapandet av en ledningsorganisation för koncernen känns det nu rätt att lämna över den operativa rollen som VD säger Erik Bech-Jansen."

"Styrelsen tackar Erik Bech-Jansen för hans arbete med att stöpa om Secits till ett växande säkerhetsbolag med goda förutsättningar att bygga en ännu starkare marknadsposition. Vi känner oss också trygga i att Secits i Jonas Lundberg har en mycket kompetent ledare som tar vid och fortsätter att utveckla verksamheten", säger styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson.

För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson, [email protected] eller mobilnr +46 7065785011 eller Jonas Lundberg, [email protected] eller mobilnr +46 704535814.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 29e mars 2022 kl. 08:45 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filerSecits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.


Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted