SECITS styrelse har fattat beslut om förvärv av MKS Sverige AB

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

Att utöka SECITS geografiska närhet där företaget idag finns representerade i Kramfors, Sundsvall, Stockholm och Göteborg med att också omfatta Skåne (Helsingborg) uppfyller också ett viktig strategiskt mål. MKS har en lång historia och en sund verksamhet präglad av innovation och god leveransförmåga.

- Jag gläds åt att vi nu förvärvat MKS. Köpet innebär att vi i stort kommer att fördubbla SECITS storlek och MKS verksamhet kommer att bidra positivt till SECITS koncernen resultat redan 2017. SECITS kommer i och med detta att ha över 30 000 kameror driftsatta i banker, butiksmiljöer och i offentliga myndigheter. Vi har nu en plattform för snabbare tillväxt och att vi adresserar offentliga myndigheter med ett eget affärsområde ligger mycket strategiskt rätt i tid, säger Hans Molin CEO på SECITS Holding AB.

- Jag och mina medarbetare har byggt MKS från grunden och att nu få ingå i SECITS-koncernen känns mycket bra. Vi har vi alltid strävat efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen med bl.a. ny teknik i form av kameror som överför bildlarm via 4G. Huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och Retail. Vi har i våra kundrelationer skapat innovativa lösningar baserade på kundens unika krav. MKS verksamhet tillsammans med SECITS passar som handen i handsken, säger Dick Larsson grundare av MKS.

MKS hade 2016 en omsättning på 20Mkr och ett rörelseresultat på -110tkr.

Köpeskillingen är beroende av MKS resultat under 2017, och har bestämts till sex gånger MKS EBIT-resultat för detta år. Köpeskillingen skall erläggas vid två tillfällen:

1. I samband med tillträdet DEN 5 juli erläggs 10 Mkr varav 30% utgörs av aktier och 70% i kontanta medel varav 3,8 Mkr i förvärvslån.

2. Eventuell resterande slutlikvid erlägges efter reviderat bokslut för helåret 2017, i form av 30% aktier och 70% i kontanta medel.

Styrelseledamot Stefan Wilhelmson som varit behjälplig i förvärvsprocessen skall fortsättningsvis under resten av 2017 under bolagets uppbyggnadsfas vara VD behjälplig med förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor och etablering av nya kunder/kundgrupper. Stefan arvoderas för detta särskilt månadsvis utöver sitt styrelsearvode.

2017-07-05

För ytterligare information:
Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Gerhard Larsson, styrelseordförande
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 

Hemsida www.secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Teckningsperiod och -kurs för SECITS Holdings teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023

SECITS Holding AB (Secits) korrigerar tidigare uppgifter om kommande teckningsperioder enligt Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 samt informerar om omräknad teckningskurs


Secits stärker ledningen med Charlotte Törsleff

Säkerhetsbolaget Secits rekryterar Charlotte Törsleff som chef för affärsutveckling och medlem av ledningsgruppen. Rekryteringen är ett led i omläggningen av strategin mot en Saas-modell där tillväxt ska skapas genom abonnemangstjänster framtagna för olika kundgrupper.


Nina Kronberg ny CFO på Secits

Säkerhetsbolaget Secits har rekryterat Nina Kronberg som ny CFO och medlem av ledningsgruppen. Daniel Fäldt övergår till att uteslutande vara CTO.


Delårsrapport april-juni 2020

Bibehållet resultat trots betydande omsättningstapp summerar första halvan av 2020


Per Holmgren lämnar Secits styrelse

Per Holmgren avgår från Secits styrelse på egen begäran för att möjliggöra ett ökat fokus på att leda arbetet av Secits i norra Sverige.Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.


Erik Selin ny storägare i Secits med 7,8%

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.


Secits satsar på tillväxt med Saas-modell

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.


Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted