SECITS styrelse har fattat beslut om förvärv av MKS Sverige AB

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

Att utöka SECITS geografiska närhet där företaget idag finns representerade i Kramfors, Sundsvall, Stockholm och Göteborg med att också omfatta Skåne (Helsingborg) uppfyller också ett viktig strategiskt mål. MKS har en lång historia och en sund verksamhet präglad av innovation och god leveransförmåga.

- Jag gläds åt att vi nu förvärvat MKS. Köpet innebär att vi i stort kommer att fördubbla SECITS storlek och MKS verksamhet kommer att bidra positivt till SECITS koncernen resultat redan 2017. SECITS kommer i och med detta att ha över 30 000 kameror driftsatta i banker, butiksmiljöer och i offentliga myndigheter. Vi har nu en plattform för snabbare tillväxt och att vi adresserar offentliga myndigheter med ett eget affärsområde ligger mycket strategiskt rätt i tid, säger Hans Molin CEO på SECITS Holding AB.

- Jag och mina medarbetare har byggt MKS från grunden och att nu få ingå i SECITS-koncernen känns mycket bra. Vi har vi alltid strävat efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen med bl.a. ny teknik i form av kameror som överför bildlarm via 4G. Huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och Retail. Vi har i våra kundrelationer skapat innovativa lösningar baserade på kundens unika krav. MKS verksamhet tillsammans med SECITS passar som handen i handsken, säger Dick Larsson grundare av MKS.

MKS hade 2016 en omsättning på 20Mkr och ett rörelseresultat på -110tkr.

Köpeskillingen är beroende av MKS resultat under 2017, och har bestämts till sex gånger MKS EBIT-resultat för detta år. Köpeskillingen skall erläggas vid två tillfällen:

1. I samband med tillträdet DEN 5 juli erläggs 10 Mkr varav 30% utgörs av aktier och 70% i kontanta medel varav 3,8 Mkr i förvärvslån.

2. Eventuell resterande slutlikvid erlägges efter reviderat bokslut för helåret 2017, i form av 30% aktier och 70% i kontanta medel.

Styrelseledamot Stefan Wilhelmson som varit behjälplig i förvärvsprocessen skall fortsättningsvis under resten av 2017 under bolagets uppbyggnadsfas vara VD behjälplig med förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor och etablering av nya kunder/kundgrupper. Stefan arvoderas för detta särskilt månadsvis utöver sitt styrelsearvode.

2017-07-05

För ytterligare information:
Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Gerhard Larsson, styrelseordförande
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 

Hemsida www.secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer


Rättelse, Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef.

Rättelse avser saknande av CA kontaktinformation.

Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bland annat lett bolag från start-up till omsättningsnivå om ett par miljarder.


Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef.

Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bland annat lett bolag från start-up till omsättningsnivå om ett par miljarder.


Komplettering - Kvartalsrapport juli - september 2019

Säkerhetsföretaget Secits publicerade idag 08:30 kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. I det tidigare publicerade pressmeddelandet saknades översiktlig finansiell information som återfinns nedan. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.


Kvartalsrapport juli - september 2019

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kvartalsrapport gällande företagets verksamhet månad juli-september 2019. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida.


Secits erhåller en stor order av en central svensk myndighet

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit en stor order om 10Mkr med en central svensk myndighet. Projektet startar omgående och beräknas att levereras under perioden Q4 2019 - Q1 2020.


Överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm bifallen.

Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en upphandling med Region Stockholm avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt att Region Stockholms beslut hade överklagats av annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet och beslutat att Region Stockholms upphandling av kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018-0866) ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.


Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 


Förändring i Secits Holding AB:s styrelse

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.


Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär