Secits stärker samarbetet med Fortinet

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

Den nya funktionaliteten innebär att varje enskild port i switcharna har möjlighet att med automatik stängas ned om nätverkskabeln från kameran dras ut. Detta för att kunna skydda kundens nätverk mot exempelvis det som inom IT-säkerhet kallas 'spoofing'.

Lösningen kommer implementeras som standard på en av nordens största banker, det finns ett stort intresse av denna funktion från flera kunder inom finanssektorn. Efterfrågan från kunder inom offentlig sektor som polis och myndigheter med högriskprofil gällande skydd mot dataintrång ser mycket positivt på denna nyutvecklade funktion. Dataintrång är ett allvarligt hot mot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Flera större händelser har inträffat i landet nyligen vilket ökat behovet hos många aktörer att se över sina nätverkslösningar.  

Företag inom handeln som idag har avancerade nätverkslösningar gällande verksamhetskritisk IT-kommunikation i sina butiksnät har efterfrågat denna funktion att införa som en standard i sina nätverkslösningar. Secits har idag många kamerainstallationer hos kunder inom handeln, myndigheter och banker. Gemensamt för dessa kunder är att de har mycket högt ställt krav på säkerhet där denna funktion på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar dessa krav.

- Vi på Fortinet har samarbetat framgångsrikt med Secits under en lång tid. Secits hade identifierat en funktion som deras slutkunder efterfrågade varpå vi tillsammans med Secits utvecklade den önskade funktionen säger Oskar Henriksson på Fortinet. Secits kan idag presentera kompletta säkerhetslösningar i yttersta framkant när det gäller teknik och säker funktion fortsätter Oskar.

- Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Fortinet utvecklat denna funktion som möjliggör säkrare kamerasystem hos våra kunder. Lösningen kommer förutom att vara en standardfunktion i våra högriskprojekt även erbjudas till samtliga av våra kunder. Detta stärker vårt erbjudande som en professionell IT-säkerhetsintegratör, säger Per Holmgren, vice VD på Secits.

2019-05-24

För ytterligare information:

Per Holmgren, vice VD                                        
Tel: 070 600 82 51
E-post: per.holmgren@secits.se

Oskar Henriksson, Major Account Manager
Tel: 070 765 91 84
E-post: ohenriksson@fortinet.com 

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) levererar IT-säkerhet till de största företagen, tjänsteleverantörerna och statliga organisationerna runt om i världen. Fortinet ger sina kunder ett intelligent och sömlöst skydd över den växande attackytan och kraften att hantera allt större prestandakrav i det gränslösa nätverket - idag och in i framtiden. Endast Fortinets Security Fabric-arkitektur kan leverera säkerhetsfunktioner kompromisslöst, för att ta itu med de mest kritiska säkerhetsutmaningarna, oavsett om de är i nätverks-, applikations-, moln- eller mobila miljöer. Fortinet rankas som # 1 i flest antal globalt levererade  IT-säkerhetsutrustningar och fler än 385 000 kunder litar på Fortinet för att skydda sina företag.

Läs mer på https://www.fortinet.com, Fortinet Blogg eller FortiGuard Labs.

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad IT-drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Nerladdningsbara filer


Valberedningen föreslår Jens Wingren till styrelsen

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.


Secits utser Erik Bech-Jansen till ny VD

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.Secits avser förvärva 60% av Säkra Larm för ca 60 MSEK

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.


Secits säljer system för kundräkning till gymkedja

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än tillåtet vistas i lokalerna samtidigt


Secits och Bevakningsgruppen avslutar förhandlingar

Secits och Bevakningsgruppens ägare har beslutat att inte gå vidare med Secits planerade förvärv av Bevakningsgruppen. Skälet till att förhandlingarna avslutas är att parterna saknar samsyn kring framtidsfrågor.Secits ingår avsiktsföklaring om att förvärva Bevakningsgruppen för ca 70 MSEK genom en apportemission.

Secits har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter förvärvet är avsikten att Bevakningsgruppens ägare kommer inneha ca 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Secits. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted