SECITS Holding AB genomför ett effektivitetsprogram

Företagets ledning har beslutat att genomföra en organisatorisk förändring för att bättre kunna möta en ökande efterfrågan på bolagets tjänster och förstärka kundnärvaron. Bolagets ledningsfunktioner gällande försäljning, ekonomi och produktion koncentreras framöver till Stockholm. Funktionerna support, lager och logistik förläggs till Helsingborg och lokalerna i Kramfors kan således lämnas. Dessa förändringar förväntas leda till en högre nyttjandegrad av företagets resurser med kortare leveranstider samt en bättre överblick och kontroll av bolagets verksamhet.

"Som VD ser jag detta som ett nästa naturligt steg för att ytterligare effektivisera och dra nytta av bolagets olika enheters styrkor i den expansion bolaget förväntar. Förändringen kommer även generera en kostnadsbesparing som skattas till mer än 500TKR per månad vid fullt genomslag i juni månad. Som en del av effektiviseringsprogrammet har ledning och styrelse tagit ett stort ansvar genom att  sänka sina ersättningsnivåer, sammantaget gör det att vi får en lättare total kostnadskostym där total kostnadsmassa minskar med 18% vilket säkerställer företagets lönsamhet. Vi vill visa våra aktieägare att vi menar allvar med att växa som ett lönsamt bolag och är beredda till vissa eftergifter för att leva upp till vårt åtagande", säger Hans Molin, VD på Secits. 

2019-04-26

För ytterligare information:
Hans Molin, VD                                                              
Tel: 073 049 8955                                                           
E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.Secits vinner sin första order på helhetslösning

Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin


SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.


Secits påbörjar rekrytering av ny VD

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.


Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.


SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.
Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted