Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

Arne Nyvelius har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Han kommer närmast från Cell Solar Nordic AB och har tidigare varit CFO på bland annat Envac Group och ISS Trafficare AB samt avdelningsdirektör för ekonomi- och verksamhetsutveckling på Statens materielverk. Arne har en Civil-ekonomexamen från Västerås och Kassel, Tyskland.

"Jag är väldigt glad att Arne har tackat ja till rollen som CFO för Secits. Han har en utmärkt profil med en bred bakgrund och kunskap från komplexa verksamheter och kommer att bidra med stor kompetens och affärsmässighet", säger Jonas Lundberg, VD Secits Holding.

Arne har - förutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans - även arbetat med managementfrågor, M&A och strategiskt planeringsarbete.

"Jag är mycket glad över att ha fått denna möjlighet för att bli en viktig del av Secits fortsatta utveckling. Säkerhet och trygghet är viktiga frågor i dagens samhälle och jag bildat mig en god bild av vilka möjligheter Secits har framför sig. Att få vara delaktig i den fortsatta tillväxtresan och förverkliga den potential som finns tycker jag ska bli väldigt spännande och tillfredsställande" säger Arne Nyvelius.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Secits påbörjar rekrytering av ny VD

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.


Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.


SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.
Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted