SeaTwirl delårsrapport för perioden september-november 2019

Väsentliga händelser under perioden (2019-09-01 - 2019-11-30)

- Jens Tommerup vald till ordförande

- Flaggningsmeddelande om GU Ventures innehav

Väsentliga händelser efter perioden (2019-11-30 -)

- SeaTwirls vd antar nya utmaningar

- SeaTwirl anställer interim vd

Finansiell utveckling under perioden (2019-09-01 - 2019-11-30)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 369 345 kr (-1 664 936 kr)

- Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 835 791 kr (15 858 003 kr), därtill kommer kostnader för patent om 1 110 261 kr (1 024 345 kr)

- Periodens kassaflöde uppgår till -4 439 820 kr (-2 830 863 kr).

- Likvida medel uppgick på balansdagen till 9 242 953 kr (7 519 530 kr)

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 14 828 531 kr (22 082 671 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 369 345 kr (-1 664 936 kr).

- Bortsett från periodens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under första kvartalet

VD:s kommentarer


"IEA:s specialrapport Offshore Wind Outlook 2019 spår att havsbaserad vindkraft kommer att växa till en industri värd 1 000 miljarder dollar år 2040. Potentialen bedöms dock vara större än så. I förordet till rapporten beskriver generaldirektören Fatih Birol potentialen för havsbaserad vind att bidra till klimatomställningen som "närmast obegränsad".

Att som bolagets första anställda 2013 ha fått vara med och bygga upp SeaTwirl i den här branschen har varit otroligt givande och lärorikt. Jag känner mig privilegierad och efter sju år känns det naturligt att lämna över stafettpinnen till någon annan. Jag är övertygad om att det grymma team som vi har byggt kommer att uträtta stordåd tillsammans med min efterträdare.

Vår styrelseordförande sedan september ifjol är Jens Tommerup vars meriter talar för sig själv. Med hans ledarskap från styrelsen och med den nya interims-vd:n Peter Schou, som jag kommer att lämna över till, är bolaget i trygga händer även på kort sikt.

Arbetet med SeaTwirl S2 fortsätter, liksom det strategiska arbetet med vår patentportfölj för att skydda våra innovationer och därmed stärka vår marknadsposition. I början av året fick vi besked om att vi kommer att få patent på vår tekniska lösning för ett delningsbart verk även i Europa. Lösningen gör det lättare att byta ut generatorhuset, vilket både minskar kostnader för underhåll och minimerar stillestånd.

Receptet för att bli en vinnare i morgondagens energilandskap kommer att vara samma som i gårdagens: att ha den lägsta totalkostnaden för att producera energi. SeaTwirl, som från grunden har utformats för att ha så låga kostnader som möjligt, har alla förutsättningar att bli en sådan vinnare.

Det är inte bara vår egen bedömning utan också EU:s SME-instrument, som i juni beviljade oss ett bidrag på 2,48 miljoner euro. Pengarna delas ut till bolag som anses ha "banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga". Projektet som vi fick pengar för att genomföra är nu i full gång.

Efter ledigheterna flyttade vi vårt kontor till Lilla Bommen i Göteborg med utsikt över Göta älv. Att vattnet kommer närmare är symboliskt rätt då SeaTwirl utvecklar vindkraftverk som skall flyta i vattnet och ta vara på den fördelen som det ger.

SeaTwirls ordförande Jens Tommerup och vår projektledare Jonas Boström besökte WindEuropes stora offshore-konferens i Köpenhamn i november, där flera av leverantörerna vi pratar med var närvarande. De hade flera bra möten och rapporterande om en bransch fylld av framtidstro.

Med detta vd-ord vill jag tacka för mig i det här bolaget. Det har varit sju fantastiska år och jag är säker på att den ljusa framtid som både SeaTwirl och branschen ser framför sig kommer att infrias.

Tack och fortsatt lycka till, teamet och aktieägare!"

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Jens Tommerup, Styrelseordförande
Telefon: +45 508 344 06
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2020 kl 08:55.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted