Delårsrapport 1 mars 2019 - 31 maj 2019

Väsentliga händelser under perioden (2019-03-01 - 2019-05-31)

  • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i Kina
  • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
  • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i USA

 Väsentliga händelser efter perioden (2019-05-31 -)

  • SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

Finansiell utveckling under perioden (2019-03-01 - 2019-05-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 190 212 kr (-1 171 479).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 250 449 kr (13 343 786), därtill kommer kostnader för patent om 1 061 245 kr (924 619).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -2 007 461 kr (-2 368 393). Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 044 459 kr (12 232 377).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 19 766 771 kr (24 972 769) varav periodens resultat utgjorde -1 196 657 kr (-1 177 924). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

VD:s kommentarer
Framgångarna fortsätter för både SeaTwirl och den flytande vindkraften. I branschen har den första flytande vindkraftsparken i USA fått klartecken att byggas och i Europa har det tecknats ett tjugoårigt så kallat PPA för Hywind utanför Skottland.

Även SeaTwirl utvecklas snabbt. I juni fick vi beskedet att EU beviljar oss ett bidrag på 2,48 miljoner euro (cirka 26 miljoner kronor) från Europeiska Innovationsrådets SME-instrument. Konkurrensen om bidragen, som är tänkta att gå till entreprenörer som kan skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga, är stenhård och urvalsprocessen är rigorös. Ansökningarna granskas av professionella bedömare som väljer ut företag för vidare presentationer och intervjuer, innan en jury bestående av riskkapitalister, entreprenörer och experter beslutar vem som får bidragen.

Vi ser det som en kvalitetsstämpel att vi har tagit oss igenom processen och valts ut för att få bidrag. Att externa bedömare, som EU och våra potentiella partners, ser samma potential i vår teknik som vi själva gör, stärker oss inte bara finansiellt utan ger hela företaget en injektion av positiv energi i arbetet med att färdigställa och sjösätta vår fullskaliga turbin, SeaTwirl S2.

I april tecknade vi, som vi tidigare har berättat, ett Letter of Intent med Colruyt Group och Norsea Group som om alla milstolpar nås innebär ett kapitaltillskott på sammanlagt 70 miljoner kronor och två nya storägare som får 19 procent vardera.

Parallellt fortsätter vi att säkerställa att vi har de bästa möjliga kommersiella förutsättningarna för att lyckas och ett viktigt led i det arbetet är att bygga vår patentportfölj. Därför var det glädjande att vårt patent för ett delningsbart verk, som sänker kostnaderna för installation och underhåll samtidigt som det minskar nedtiden, blev godkänt även i Kina i maj.

Kinas energibehov växer snabbt och landet spås bli den marknad som snabbast bygger ut den havsbaserade vindkraften under de kommande åren. I ett sådant scenario har flytande vindkraft, som kan placeras på de 80 procent av vindlägena som är för djupa för bottenbaserade verk, en stor roll att spela.

Havet bjuder som bekant på stora möjligheter för den som är villig att ta dem. På det temat har Niklas Persson och hans team tagit sig i mål i Sydamerika. Målet var att slå världsrekordet för rodd över Atlanten, men tyvärr tvingades teamet till en landstigning på Kap Verde för att laga avsaltningsutrustningen. Rekordet blev därför onåbart, men teamet bet ihop och slog istället världsrekordet mellan Kap Verde och Franska Guyana.

Som stolt sponsor gratulerar vi Niklas och hans team till prestationen. Vi låter deras beslutsamhet stå som inspiration för vårt eget arbete med att ta tillvara på möjligheterna som havet och vår teknik bjuder.

Göteborg, 2019-07-05

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected] 

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected] 

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli klockan 08.30 2019.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted