Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

The nomination committee proposes that Dr Mike Anderson be elected as new member of the board of directors in SeaTwirl

Wind industry veteran Dr Mike Anderson has been nominated by the nomination committee as new member of SeaTwirl's board of directors.

Dr Mike Anderson is one the pioneers in the wind industry and a world-renowned expert in wind resource assessment and wind turbine design. During his early career he designed, built and commissioned a number of large vertical axis wind turbines. He holds a B.Sc. Physics degree from the University of Nottingham and a Ph.D. from Cambridge University. His doctoral thesis was "An Experimental and Theoretical Study of Horizontal Axis Wind Turbines".

After his earning his Ph.D. in 1982, he co-founded RES, now one of the world's largest independent renewable energy companies, and served as Chief Technical Officer up until his retirement in 2017. At RES, he built a very accomplished and talented technical team and did work with on vertical and horizontal axis turbines. During his 35 years, the company grew from two people to become a multi-billion company. Today RES has 2,500 employees and operations in 11 countries. Since 2017, he has worked as an independent consultant and mentor for renewable energy startups. He is currently a director of ZX Lidars and an advisor to Ripple Energy.

"I very much look forward to working with SeaTwirl as a board member, and the incoming CEO Johan Sandberg, who I know from earlier. The company has very exciting novel technology for floating windfarms," says Dr Mike Anderson.

The nomination committee consists of Håkan Unbeck (chairman) (appointed by Knut Claessons and Caroline von Otter-Claesson's Foundation), Pontus Ryd (appointed by Solvinvest AB), Mattias Sundin (appointed by Trinova Ventures AB), Charlotte Bergqvist (appointed by Optiga AB) and Dan Friberg, chairman of the board in SeaTwirl.

The nomination committee's complete proposal will be presented in the notice to the extra general meeting, which will be announced by a separate press release.

For more information, please contact:

Peter Laurits, CEO
Phone: +46 70 148 01 98
E-mail: [email protected]

Dan Friberg, Board Chairman
Phone: +46 70 788 75 44
E-mail: [email protected]

About SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) is a Swedish energy tech company in wind power with the vision to become global leader in floating offshore wind farms. SeaTwirl's unique floating vertical-axis wind turbine is simple and robust with few moving parts. This suits the conditions at sea and minimizes the need for maintenance, which leads to less downtime and operating hours. These are key requirements for reducing the costs associated with the production of energy. The company's first prototype was installed in the sea in 2015. Development is now taking place on the next unit of 1 MW installed turbine output. The company has been listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016. Read more at: https://seatwirl.com

The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB that can be reached at: +46 8 5030 1550, [email protected].

Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att överklaga och SeaTwirl har nu möjlighet att fortsätta projekteringen och installationen av prototypen S2x.


SeaTwirl offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 24 november 2022 ("Företrädesemissionen").SeaTwirl offentliggör prospekt

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen om högst 1 613 429 units, motsvarande 1 613 429 aktier och 1 613 429 teckningsoptioner av serie TO3, vilken offentliggjordes av Bolaget den 24 november 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) den 22 december

Extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum den 22 december 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts genom kallelsen till stämman. Nedan presenteras en sammanfattning avseende de huvudsakliga beslut som fattades på den extra bolagsstämman. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (PUBL)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Valberedningen föreslår att Mike Anderson väljs in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse

Vindkraftsveteranen Mike Anderson har av valberedningen nominerats som ny ledamot av SeaTwirls styrelse.


The nomination committee proposes that Dr Mike Anderson be elected as new member of the board of directors in SeaTwirl

Wind industry veteran Dr Mike Anderson has been nominated by the nomination committee as new member of SeaTwirl's board of directors.
SeaTwirl beslutar om företrädesemission av units om cirka 64,5 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 64,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för "Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning" från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.


SeaTwirl gets 50.4 MSEK financing from the Swedish Energy Agency

SeaTwirl has been awarded a grant for "Larger pilot and demonstration projects for energy and climate change transition" from the Swedish Energy Agency. The grant amounts to 50.4 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted