SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).

Under slutet av november utförde SeaTwirl ett flertal tester hos SSPA, som är lokaliserade på Chalmers Tekniska Högskola campus Johanneberg, Göteborg. Tester på vindturbinens flytare gjordes i SSPA:s MDL (Maritime Dynamics Laboratory) som simulerar havsmiljöer med vågor och strömmar. Modellen som testades var på motsvarande 1:40 i skala av SeaTwirl S2x, och testerna görs för att bekräfta Bolagets egna simuleringar av förankringskrafter, Magnuskraft och strukturens rörelser. Testerna utfördes i kombinationer av strömmar, vågor och rotationshastigheter för att identifiera påverkan från all indata, beroende såväl som oberoende av varandra.

En viktig parameter för hydrodynamiska analyser är hävningsperioden, varför test i stillastående utfördes. Testet görs för att få svar på vilken hävningsperiod strukturen har. Det här testas genom att lyfta upp modellen något, släppa den och mäta hävningsperioderna tills det att modellen är still igen. Resultatet var en längre period än vad som var antaget i simuleringarna vilket är mycket positivt då det minskar risken för stora hävningsrörelser.

Att rotera på flytaren som SeaTwirl S2x gör är relativt unikt vilket ger upphov till Magnuskrafter (Magnuseffekten) när vattnet strömmar på strukturen. Magnuseffekten ger upphov till en kraft som är vinkelrät mot strömriktningen på en roterande cylinder. En viktig del av testerna var att undersöka hur Magnuskraften påverkas av rotationshastigheter, vågor och strömmar för SeaTwirl S2x. Testerna utfärdades först utan vågor med ström, vilket simulerades genom att släpa strukturen i bassängen. När dessa tester var gjorda utfördes samma tester med olika våghöjder och vågperioder.

Resultaten från de här testerna är många, men ett första viktigt resultat är att det är uppenbart att den ansats som Bolaget har gjort är nära verkligheten vilket är mycket bra. Vidare kommer resultaten att användas för att förfina Bolagets simuleringsmodeller för framtida simuleringar.

Mätning av krafterna på förankringslinan utförs för samtliga försök för att användas som validering av simuleringsmodeller. Bolaget använder sig av flera hydrodynamiska lösare och data från dessa tester är mycket värdefull för att säkerställa att samtliga modeller ger tillfredställande säkra resultat.

"Tanktesterna är en viktig milstolpe för projektet och för företagets valda tekniska lösning. Genom samarbetet med SSPA har vi fått ut mycket mer än vad vi först förväntade oss av testerna. Det har varit lärorikt, och att resultaten visar på att vi har en konservativ ansats i simuleringarna av S2x är fantastiskt. Vi är helt enkelt mycket nöjda." Jonas Boström, CTO SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 701 48 01 98:
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl AB

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energitech bolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2022 har nu utsetts.


SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)


SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).


SeaTwirl reports on results of tank tests conducted at SSPA

Wind power company SeaTwirl AB conducted various tests in November at SSPA (Swedish State Shipbuilding Experimental Tank).


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2

I november 2021 genomförde SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") en företrädesemission av units som blev övertecknad. Första dag för handel med de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras som en del av företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market är den 17 december 2021. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 7 juni 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer handlas under kortnamnet STW TO2.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted