Ny projektledare till SeaTwirl

Utvecklingen av SeaTwirls nästa vindkraftverk på 1MW installerad turbineffekt fortsätter enligt plan. Organisationen förstärks nu från och med den 13 mars med en projektledare vars huvuduppgift blir att effektivt driva SeaTwirl AB mot målet att ha ett installerat 1MW vindkraftverk i havet 2020.


SeaTwirl lämnar delårsrapport för perioden 2016-09-01 - 2016-11-30

Den viktigaste händelsen under perioden var beslutet av styrelsen att notera bolaget på Nasdaq First North före årsskiftet. Det var ett strategiskt viktigt beslut och gör att organisationen kan arbeta enligt plan för att utveckla SeaTwirls nästa stora vindkraftverk.


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556889-1135, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 februari 2017 kl. 15.00 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg.


SeaTwirls aktier är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har nu godkänt SeaTwirl AB (publ):s ("SeaTwirl" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 22 december 2016 med kortnamnet STW och ISIN-kod SE0009242175. SeaTwirls bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.seatwirl.com


SeaTwirls erbjudande övertecknades - handel planeras att inledas på Nasdaq First North den 22 december 2016

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför den planerade noteringen den 22 december på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort och totalt inkom cirka 700 anmälningar och den del allmänheten hade möjlighet att teckna tecknades till 120 procent.


SeaTwirl offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till institutionella investerare och allmänheten om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med noteringen av aktierna i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har SeaTwirl idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted