SDS fullbordar förvärv av Riaktr

Seamless Distribution Systems AB ("SDS" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett slutligt avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). Köpeskillingen på kontant och skuldfri basis uppgår till EUR 10,4 miljoner.

Genom förvärvet av Riaktr får SDS tillgång till ett bolag som erbjuder en avancerad kompletterande teknik och en starkt utökad kundportfölj både i Afrika och på andra nya marknader. Riaktr är ett bolag som har mer än 50 procent återkommande intäkter genom SaaS och har en produktmixförbättring som möjliggör en acceleration av koncernens organiska tillväxt.

Förvärvet förstärker SDS operativa effektivitet genom att Riaktr tillför kompletterande produkter samt ett större utvecklings- och teknikcentra i Belgien fokuserat på Business Intelligence och Big Data Analytics. Förvärvet utökar SDS geografiska täckning och kundbas med bland annat flera stora, globala och regionala telekomoperatörer såsom Orange, Glo och Proximus där den sistnämnda gör att SDS erhåller kunder i Europa.

"Förvärvet av Riaktr är ett stort steg för att vidareutveckla SDS. Det förflyttar oss snabbare till en ny strategisk nivå när det gäller koncernens värdekedja, teknik, kundbas och geografiska täckning. Förvärvet medför även att vi fortsätter att leverera på vår utstakade tillväxt- och lönsamhetsresa", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS.

Riaktr, med huvudkontor i Bryssel, har egen utveckling och förvaltning samt försäljningsorganisation i Belgien och i Sydafrika. Produktportföljen innehåller nyskapande plattformar för avancerad analys av intäktsflöden och åtgärder för att förbättra försäljningen, samt för optimering av telekombolagens nätverk. Den avancerade analysplattformen som erbjuder helhetslösningar i form av konkreta insiktsmodeller och åtgärdsförslag, hjälper telekomoperatörerna att öka sin konkurrenskraft och effektivitet, samt minska sina kostnader.

Den gemensamma verksamheten förväntas kunna uppnå betydande synergier genom högre effektivitet inom produktutveckling samt stordriftsfördelar inom försäljning, support och administrativa enheter. Synergierna i denna affär, vad gäller lönsamhet och tillväxt, väntas uppkomma redan under 2021, men full effekt beräknas komma under 2022.

Drygt 80 procent av Riaktrs intäkter kommer från telekomoperatörer i Afrika, vilket passar in perfekt med SDS befintliga kundbas. Riaktr har en omsättning på EUR 4,9 miljoner, varav EUR 2,6 miljoner är återkommande SaaS intäkter, och ett EBITDA resultat på EUR 1,5 miljoner. Köpeskillingen motsvarar ca 7x Riaktrs reviderade EBITDA för 2020.

Kvittningsemission

I samband med och till stöd för denna transaktion så har befintliga aktieägarlån i SDS om SEK 44,2 miljoner konverterats till aktier som blev fulltecknad och godkändes på bolagsstämman den 22 april, 2021. Detta är en stark signal från befintliga större aktieägare och ledande befattningshavare om deras stöd för detta förvärv.

Säkerställt Obligationslån

Bolaget har framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 200 inom ett ramverk om MSEK 300. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 875 baspunkter. SDS avser att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från investerare i Norden och Europa.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Nettolikviden från obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerat till marknaden via pressmeddelande den 17 mars, 2021, att användas för att finansiera köpeskillingen för förvärvet av Real Impact Analytics SA ("Riaktr"), refinansiera befintliga räntebärande lån samt för att finansiera generella bolagsändamål.

"Obligationslånet innebär ytterligare ett steg för att vidareutveckla SDS förmåga att exekvera på vår tillväxtstrategi. Det enhälliga stämmobeslutet att konvertera ägarlånen samt återbetalandet av de tidigare räntebärande lånen är ett betydande steg till en väsentligt starkare finansiell struktur. Nu ser vi fram mot att påbörja integrationen av Riaktr och SDS.", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 650 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

SDS dotterbolag Riaktr får en order för ett pilotprojekt från en ledande operatör i Portugal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har via sitt nyligen förvärvade dotterbolag Riaktr fått en order för ett pilotprojekt gällande utrullning av ett 5G nätverk från en ledande mobiloperatör i Portugal.


SDS subsidiary Riaktr receives an order for a pilot project from a leading operator in Portugal

Through its recently acquired subsidiary Riaktr, Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order for a pilot project regarding the roll-out of a 5G network from a leading mobile operator in Portugal.


SDS får order på en ny produkt från en operatör i Djibouti

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en order på en payment gateway värd 2 MSEK över tre år från en operatör i Djibouti.


SDS receives an order for a new product from an operator in Djibouti

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order for a payment gateway worth SEK 2 million over three years from an operator in Djibouti.SDS dotterbolag Riaktr får ytterligare order från operatör i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har via sitt nyligen förvärvade dotterbolag Riaktr fått en order värd 800 KSEK från en ledande mobiloperatör i Nigeria.


SDS subsidiary Riaktr receives additional order from operator in Nigeria

Through its recently acquired subsidiary, Riaktr, Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order worth SEK 800,000 from a leading mobile operator in Nigeria.


SDS fullbordar förvärv av Riaktr

Seamless Distribution Systems AB ("SDS" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett slutligt avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). Köpeskillingen på kontant och skuldfri basis uppgår till EUR 10,4 miljoner.


SDS completes acquisition of Riaktr

Seamless Distribution Systems AB ("SDS" or "the Company") has today signed a final agreement to acquire all shares and assets in Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). The purchase price on a cash and debt-free basis amounts to EUR 10.4 million.SDS kallar till pressträff - VD håller presentation inför bolagsstämman

Med anledning av den rådande pandemin håller SDS ingen fysisk bolagsstämma. För att aktieägare och investerare ska erhålla en tydlig genomgång av verksamheten under fjolåret, samt information om hur verksamheten har utvecklats hittills under 2021, kallar bolaget till en livesänd pressträff.


SDS publicerar preliminärt koncernresultat för första kvartalet 2021.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag vissa preliminära siffror för Koncernens första kvartal 2021 som en följd av att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån.


SDS announces preliminary results for Q1 FY2021

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or the "Company" and together with its subsidiaries, the "Group") today publishes preliminary figures for the Group's first quarter 2021 in conjunction with the Company exploring the possibility of issuing a bond loan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted