SDS erhåller en order från CSG gällande en större telekomoperatör i Mongoliet

SDS har från CSG (www.csgi.com) fått en order som en del i CSG:s digitala transformationsprojekt för Mongoliets marknadsledande telekomoperatör. Det totala ordervärdet är cirka 14,5 miljoner SEK. Förutom expansion till en ny marknad innebär ordern också att SDS kommer att stärka sin produktportfölj.

Beställningen är SDS första samarbete med CSG och inkluderar lagerhantering av fysiska varor utöver SDS marknadsledande digitala distributionslösning. CSG är en global leverantör av kundvänliga tekniska lösningar och har blivit vald att leda den mongoliska telekomoperatörens affärstransformation. Beställningen innebär också att SDS stärker sin marknadsledande portfölj av smarta lösningar avseende lagerhantering, distribution och spårning av fysiska varor.

Med lösningen för lagerstyrning, som är en del av konceptet som kallas Sales Force Optimisation, kommer SDS kunder att ha fullständig kontroll över hela försäljnings- och distributionskedjan. Genom att planera, optimera och spåra leveranser kan kunderna fatta bättre och mer välinformerade beslut.

"Detta är verkligen ett stort steg framåt ur ett strategiskt perspektiv. Det är vår första nya kund i Asien efter vårt förvärv av eServGlobal. Det är vidare en leverans av den centrala delen i vår programvara för optimering av stora säljnätverk - Sales Force Optimization. Slutligen är detta vårt första gemensamma projektet med CSG och jag ser en stor potential för båda parter att nå nya marknader" säger Tommy Eriksson, VD för SDS.

"Den tekniska sakkunskapen och tillförlitligheten, den kundinriktade strategin och starka globala närvaron inom digital distribution gjorde SDS till ett naturligt val för oss att samarbeta med. Jag ser fram emot att stärka våra relationer och att i framtiden söka möjligheter att leverera lösningar som hjälper våra kunder inom telekom med deras deras affärstransformation" säger Ian Watterson, Senior Vice President och VD för CSG:s verksamhet i Asien och Stilla Havsområdet.


Den första delen av intäkterna förväntas redovisas under 2020. Därefter kommer SDS, som en del av kontraktet, att ha återkommande intäkter under de följande fem åren.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 februari 2020 kl. 00:05 CET.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

SDS ger lägesrapport med anledning av Covid-19

På grund av den globala smittspridningen av Coronaviruset och rådande marknadsläge meddelar SDS en lägesrapport om hur Bolaget ser på marknaden och verksamheten.


Seamless Distribution Systems releases progress report on COVID-19 situation

Due to the global spread of the coronavirus (COVID-19) and the current market situation, Seamless Distribution Systems (SDS) issues a progress report on how the company views the market and its operations.


SDS erhåller nya order till ett värde av 1,7 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,7 MSEK, från befintliga kunder som är de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten och Kongo. Ordern täcker mjukvarufunktioner som lägger till nya kapaciteter till befintliga operativa kritiska plattformar, vilket underlättar digital distribution av påladdning av förbetalda kontantkort. Leveransen kan utföras av SDS på distans, tack vare en standardiserad och modulär programvaruplattform som gör det möjligt för SDS-experter att arbeta och stödja kunder via internetanslutningar.


SDS receives orders worth SEK 1.7 million

SDS has received two orders, of a combined value of SEK 1.7 million, from existing customers who are the leading mobile operators in Ivory Coast and Congo. The orders cover software functionality that adds new capabilities to the existing operational business critical platforms, which facilitates the digital distribution of prepaid recharge value. The delivery can be executed by SDS remotely, thanks to a standardized and modular software platform which allows SDS experts to work and support customers via internet connections.SDS kvittningsemission fulltecknad

SDS har genomfört den planerade kvittningsemissionen med full teckning och konverterar 19,7 MSEK till aktier. Bolaget minskar på så sätt sina lån med 19,7 MSEK, vilket öppnar upp för ytterligare satsningar för SDS tillväxtstrategi.
SDS erhåller order för uppgradering av en affärskritisk plattform i Guinea i Västafrika vard 2,3 miljoner SEK

SDS har fatt en order fran en av Guineas storsta mobiloperatorer. Ordern innefattar hårdvara och tjänster till ett värde av 2,3 MSEK. Operatören beställer plattformen under pågående COVID-19 utbrott för att förstärka och modernisera sin affärskritiska plattform för påfyllning av kontantkort.


SDS receives an order to upgrade business-critical platform in Guinea,West Africa worth SEK 2.3 million

SDS has received an order from one of Guinea's largest mobile operators. The order includes hardware and services worth SEK 2.3 million. The platform has been ordered during the ongoing COVID-19 outbreak to strengthen and modernize its business-critical platform for refilling prepaid cards.


Korrigering! - Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

(Korrigering av totalt antal aktier i tabellen nedan i pressmeddelandet, texten i den bifogade kallelsen är korrekt)

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär