Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 30 mars 2023 beslutades om en riktad nyemission av aktier.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av högst 2 352 942 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 235 294,20 kronor.

Teckningskursen fastställdes till 8,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 18 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 1 mars 2023.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Gerhard Dal (personligen eller genom bolag), Jan Karlander (personligen eller genom bolag), Johan Harrysson (personligen eller genom bolag), John Longhurst (personligen eller genom bolag), Lars Rodert (personligen eller genom bolag), Magnus Vestin (personligen eller genom bolag), Martin Roos (personligen eller genom bolag), Martin Schedin (personligen eller genom bolag), Mats Andersson (personligen eller genom bolag), Olivier Moisse (personligen eller genom bolag), Per Nilsson (personligen eller genom bolag), Roland Wallman (personligen eller genom bolag), Sandipan Mukherjee (personligen eller genom bolag), Tomas Klevbo (personligen eller genom bolag), Naviq AB och Vesa Varis (personligen eller genom bolag).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett brådskande behov av att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt avsluta och uppfylla överenskommelsen med bolagets obligationsinnehavare om vissa ändringar av villkoren för bolagets utestående obligationer, enligt vilken genomförandet av en nyemission utan dröjsmål är en central delkomponent. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheterna att istället ta in kapital genom en företrädesemission, men bedömer att en riktad emission är det mest förmånliga alternativet för bolaget och dess aktieägare med hänsyn dels till att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad marknadsexponering, dels till att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden på grund av den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader för bolaget. Styrelsens bedömning är därmed att skälen för att genomföra en riktad emission överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Tecknade aktier ska betalas kontant eller genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar vissa teckningsberättigades fordringar på bolaget om sammanlagt 5 400 000 kronor.

Protokoll från den extra bolagsstämman och fullständiga beslut

Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats (http://investor.seamless.se/).

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Tf VD

+46 70 438 14 42

[email protected]

OM SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaSlösningar.

SDS har cirka 288 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted