Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2022

Juli - September

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,1 (78,7) MSEK, en minskning med -3,3% jämfört med samma
  period föregående år. Jämfört med andra kvartalet i år (68,9) så ökade omsättningen med 10,5%.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 19,2 (19,7) MSEK, en minskning med -2,5% jämfört med samma
  period föregående år. Jämfört med andra kvartalet i år (15,4) så ökade EBITDA-resultatet med 25,0%.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 25,3% (25,1%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (1,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,19) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -0,3 (-11,4) MSEK.

Januari - September

 • Nettoomsättningen uppgick till 208,0 (209,4) MSEK, en minskning med -0,7% jämfört med samma
  period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 43,9 (44,7) MSEK, en minskning med -1,7% jämfört med samma
  period föregående år.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (21,3%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,6 (0,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 (0,06) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7,8 (20,8) MSEK.

VD har ordet
Under årets tredje kvartal har SDS:s affärsverksamhet fortsatt på en hög nivå. Vi har tagit ett flertal nya affärer där genombrottsaffären med Sudatel för tre marknader samtidigt, var kvartalets höjdpunkt.

Avtalet med Sudatel innebär att SDS blir en strategisk partner till Sudatel Group i dess ambition att
driva tillväxt genom digitaliserad försäljning och distribution. SDS innovativa RVM-svit inkluderar
distributionshantering av digitala och fysiska produkter, order- och betalningsuppfyllelse inom
försäljnings- och distributionskedjan, rutt- och spårning på fältet av sälj- och servicepersonal, Incentive
Management, Digital Customer Onboarding genom Omni-channel, samt Business Intelligence-moduler
inklusive avancerad AI-driven analys som gör det möjligt att maximera värdeskapandet genom en
välskött försäljningskanal.

I tillägg till Sudatel så vann SDS i mitten av kvartalet ytterligare en genombrottsorder värd SEK 10
miljoner från en ny partner, Strategy& (en del av PwC-nätverket) för 5G-utbyggnaden inom en ny
telekomoperatörsgrupp i Saudiarabien. Affären omfattar Smart Capex produkten från SDS-dotterbolag
Riaktr, som gör det möjligt för operatörer att optimera sin capex-allokering baserat på
avkastningsberäkningar (ROI) som utnyttjar flera interna och externa datakällor förbättrade av
avancerad analys och AI. Vi har sett att denna produkt har stor potential och möjliggör nya spännande
möten på kundernas högsta chefsnivå. Samtidigt kan vi konstatera att produkten är attraktiv även
utanför våra traditionella marknader i Mellanöstern och Afrika, något som kan öppna nya möjligheter
för SDS.

Vi har sett svagare resultat under första och andra kvartalet. Även om vi inte är helt nöjda med
utväxlingen vi har fått från vår starka pipeline så ser vi under det tredje kvartalet hur vi börjar komma
tillbaka till de nivåer vi ska ligga på. Även om vår tillväxtresa kommer att fortsätta vara volatil och
försäljningen och resultaten kommer variera från kvartal till kvartal, ser vi med tillförsikt fram emot att
kontinuerligt kunna förbättra kassaflöde och marginal genom det ökade fokus vi lagt inom dessa
områden.

Som ett resultat, steg vår EBITDA till SEK 19,2 miljoner för perioden, vilket innebär en ökning på 25%
jämfört med andra kvartalet i år. Intäkterna landade på SEK 76,1 miljoner, vilket innebär en ökning på
10% jämfört med andra kvartalet i år.

Vi har under årets nio månader sett hur slutförandet av de första implementeringarna av vårt utökade
produkterbjudande tagit längre tid än förväntat, vilket har påverkat resultaten, men vi har också
identifierat flera förbättringsområden där vi nu lägger grunden för en plattform som kan ge oss
organisk tillväxt med bättre marginaler och kassaflöden än tidigare.

Martin Schedin
tf VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]

SDS Gruppen får en order för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Sudan

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,4 miljoner kronor för sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Sudan. Utöver den initiala ordern löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 2,1 miljoner kronor.


SDS Group receives an order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Sudan

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 3.4 million for its Smart S&D product from an existing customer in Sudan. In addition to the initial order there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 2.1 million


SDS får en genombrottsorder från Sudatel Group värd 25 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) säkrar en storaffär och positionerar SDS som den strategiska teknikleverantören för sälj och distribution till Sudatel group, som har verksamhet i Senegal, Mauretanien och Sudan. Beställningen gäller hela SDS:s Retail Value Management (RVM)-svit inklusive avancerad analys. Detta är den största affären i SDS historia.


SDS wins breakthrough order from Sudatel Group worth SEK 25 million

Seamless Distribution Systems (SDS) secures a major deal to become the strategic technology provider of Sudatel Group, who has operations in Senegal, Mauritania and Sudan. The order is for the entire SDS' Retail Value Management (RVM) suite including advanced analytics. This is the biggest deal in SDS history.


SDS Group får en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från Strategy&, en del av PwC-nätverket, som implementerar lösningen åt en ledande operatör i Saudiarabien.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från en ny partner, Strategy&, en del av PwC-nätverket, för 5G-utbyggnaden inom en ny telekomoperatörsgrupp i Saudiarabien. Affären omfattar big data-analysprodukten Smart Capex från SDS-dotterbolag Riaktr, och gör det möjligt för operatörer att optimera sin capex-allokering baserat på avkastningsberäkningar (ROI) som utnyttjar flera interna och externa datakällor förbättrade av avancerad analys och maskininlärning.


SDS Group receives a breakthrough order worth SEK 10 million from Strategy&, part of the PwC network, servicing a leading operator in Saudi Arabia.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received a breakthrough order worth SEK 10 million from a new partner, Strategy&, part of the PwC network, for the 5G deployment within a new telecom operator group in Saudi Arabia. The deal covers the big data analytics product Smart Capex from the SDS subsidiary Riaktr, that allows operators to optimize their capex allocation based on return-on-investment calculations (ROI) leveraging multiple internal and external data sources enhanced by advanced analytics and machine learning.


SDS lanserar uppdaterad produktportfölj och hemsida

Seamless Distribution Systems (SDS) har lanserat ett uppdaterat produktutbud och en förnyad webbplats.


SDS launches updated portfolio and web-site

Seamless Distribution Systems (SDS) has launched an updated product offering and a renewed web-site.
SDS vinner order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en strategisk order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai för SDS:s Voucherhanteringssystem (VMS).


SDS receives an order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai for SDSs Voucher Management System (VMS).


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,7 miljoner kronor för ytterligare avancerade funktioner på sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Nigeria.


SDS Group receives an upgrade order for the Smart Sales & Distribution product from an operator in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS), has through its subsidiary Riaktr, received an order worth SEK 3.7 million for additional advanced features on its Smart S&D product from an existing customer in Nigeria.


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 1,4 miljoner kronor för uppgradering av sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Zambia. Utöver uppgraderingsintäkten löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 1,1 miljoner kronor.

 


SDS Group receives an upgrade order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 1.4 million for the upgrade of its Smart S&D product from an existing customer in Zambia. In addition to the upgrade there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 1.1 million


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted