Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2021

Juli - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,7 (68,4) MSEK, en ökning med 15,1% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 19,7 (12,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 25,1% (17,6%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,22) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -11,4 (0,2) MSEK.

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,4 (224,5) MSEK, en minskning med -6,8% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 44,7 (38,8) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,3% (17,3%).
 • Justerat EBITDA-resultat uppgick till 50,0 (38,8) MSEK, justerat för förvärvskostnader.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 23,9% (17,3%), justerat för förvärvskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (10,3) MSEK.
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 5,9 (10,3) MSEK, justerat för förvärvskostnader.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (1,26) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 20,8 (-1,3) MSEK.

VD-kommentar

Ny genombrottsaffär med Vodafone Oman och SDS högsta EBITDA resultat på ett enskilt kvartal.

Under årets tredje kvartal har SDS:s affärsverksamhet fortsatt på en hög nivå. Vi har tagit ett flertal nya affärer, där genombrottsaffären med Vodafone Oman var kvartalets höjdpunkt. Vodafone är världens mest spridda varumärke inom telekom i nära 70 marknader. Samtidigt landade vår EBITDA på all time high detta kvartal.

Att Vodafone Oman skrivit avtal med SDS är en mycket tydlig signal om den höga kvalitet våra tjänster och produkter har. Att kunden dessutom valt nära nog hela SDS produktsortiment för indirekt försäljning, som vi kallar "Retail Value Management" är något som vi är mycket stolta över. När Vodafone Oman etablerade sig som landets tredje mobiloperatör, så var målet att bli den mest kundorienterade och digitaliserade 5G-operatören i världen. Att tekniken är vår senaste molnbaserade och att den skulle levereras som en tjänst från SDS var en självklarhet. Att den kommersiella modellen dessutom baseras på antal användare, lagerrörelse och köp av kund, ger SDS en fantastisk uppsida när tillväxten kommer.

Förvärvet från i maj av big data-analysföretaget Riaktr är nu i ett intensivt skede där vi börjat marknadsföringen av Riaktrs produkter till SDS kundbas. Vi har sett att produkten som optimerar teleoperatörers infrastrukturinvestering (Smart Capex) har stor potential och tar oss till nya spännande möten på kundernas högsta chefsnivå. Riaktr har under kvartalet sålt in sin AI-analysprodukt till en mobiloperatör i Togo, vilket både är en ny operatörsgrupp för oss och en ny marknad i Västafrika. Samtidigt kan vi konstatera att produkten är attraktiv även för den europeiska marknaden, något som kan öppna nya möjligheter för SDS.

De finansiella nyckeltalen, som nu inkluderar förvärvet av Riaktr, tog vår EBITDA till SEK 19,7 miljoner, vilket innebär en ökning på 21% jämfört med andra kvartalet. Intäkterna landade på SEK 78,7 miljoner, vilket innebär en ökning på 14% jämfört med andra kvartalet.

I spåren av pandemin kan vi konstatera att våra kunder generellt lagt försiktiga budgetar för 2021. Det har medfört att vår orderingång varit lägre än förväntat. Ledtiderna har blivit längre och då inte minst merförsäljningen på våra befintliga kunder. Vi har därför fått en platå i vår tillväxt där vi nu tar sats mot nya höjder baserat på vår gällande strategi som omfattar både organisk och förvärvad tillväxt. Vår tillväxtresa kommer att fortsätta vara volatil och försäljningen och resultaten kommer variera från kvartal till kvartal. Den underliggande tillväxttrenden kommer dock fortsätta att vara god.

I vår nordiska distributionsverksamhet, SDD, har nu den negativa trenden vänt och vi ser en tillväxt både i den traditionella distributionen, samt även i vårt nya initiativ där vi säljer digitaliserade annonskampanjer mot handlarna.

SDS-koncernen, har sedan 2018, haft en genomsnittliga tillväxt (CAGR) på intäkterna med 42%, EBITDA med 52% och market cap med 64% under denna period. Vi är fast beslutna att föra denna trend vidare i de kommande åren!

När jag blickar framåt kan jag konstatera att den senaste tidens affärer borgar för en ljus framtid. Vår tillväxt kommer bland annat från att vi växer med våra kunder och det är därför viktigt att vi lägger resurser på att komma in i nya operatörsgrupper. Därför är det mycket glädjande att kunna konstatera att vi under de senaste tolv månaderna kommit in i åtta nya operatörsgrupper, där giganter som Vodafone och Telenor är ett bevis på SDS Gruppens förmåga att nå och attrahera nya stora operatörsgrupper. Med dessa kunder ska vi växa vidare med in på nya marknader, med ett betydligt starkare erbjudande.

Vår tillväxtstrategi ligger fast. Vi kommer att fortsätta växa organiskt med våra befintliga och nytillkommande kunder, samtidigt vill vi vara drivande i den konsolidering som pågår. Vi har mycket bra erfarenheter av att addera mer tjänster och kunder genom förvärv. Förvärvet av eServGlobal år 2019 har blivit en succé och har bidragit både till ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Förvärvet av Riaktr gör att vi redan nu har breddat vårt erbjudande och adderat operatören Orange till kundlistan. Affären kommer succesivt att leda till merförsäljning och resultatförbättringar.

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 325 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, i och med förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]

SDS Group får en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från Strategy&, en del av PwC-nätverket, som implementerar lösningen åt en ledande operatör i Saudiarabien.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från en ny partner, Strategy&, en del av PwC-nätverket, för 5G-utbyggnaden inom en ny telekomoperatörsgrupp i Saudiarabien. Affären omfattar big data-analysprodukten Smart Capex från SDS-dotterbolag Riaktr, och gör det möjligt för operatörer att optimera sin capex-allokering baserat på avkastningsberäkningar (ROI) som utnyttjar flera interna och externa datakällor förbättrade av avancerad analys och maskininlärning.


SDS Group receives a breakthrough order worth SEK 10 million from Strategy&, part of the PwC network, servicing a leading operator in Saudi Arabia.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received a breakthrough order worth SEK 10 million from a new partner, Strategy&, part of the PwC network, for the 5G deployment within a new telecom operator group in Saudi Arabia. The deal covers the big data analytics product Smart Capex from the SDS subsidiary Riaktr, that allows operators to optimize their capex allocation based on return-on-investment calculations (ROI) leveraging multiple internal and external data sources enhanced by advanced analytics and machine learning.


SDS lanserar uppdaterad produktportfölj och hemsida

Seamless Distribution Systems (SDS) har lanserat ett uppdaterat produktutbud och en förnyad webbplats.


SDS launches updated portfolio and web-site

Seamless Distribution Systems (SDS) has launched an updated product offering and a renewed web-site.
SDS vinner order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en strategisk order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai för SDS:s Voucherhanteringssystem (VMS).


SDS receives an order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai for SDSs Voucher Management System (VMS).


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,7 miljoner kronor för ytterligare avancerade funktioner på sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Nigeria.


SDS Group receives an upgrade order for the Smart Sales & Distribution product from an operator in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS), has through its subsidiary Riaktr, received an order worth SEK 3.7 million for additional advanced features on its Smart S&D product from an existing customer in Nigeria.


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 1,4 miljoner kronor för uppgradering av sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Zambia. Utöver uppgraderingsintäkten löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 1,1 miljoner kronor.

 


SDS Group receives an upgrade order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 1.4 million for the upgrade of its Smart S&D product from an existing customer in Zambia. In addition to the upgrade there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 1.1 million
SDS Gruppen får en strategisk order för sin avancerade analysprodukt från en operatör i Senegal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har genom sitt dotterbolag Riaktr fått en order värd 1,1 miljoner kronor från en ledande mobiloperatör i Senegal.


SDS Group receives a strategic order for advanced analytics from an operator in Senegal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has through its subsidiary Riaktr received an order worth SEK 1.1 million from a leading mobile operator in Senegal.


SDS vinner en order värd 3,6 miljoner kronor från en existerande kund i Djibouti

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en order värd 3,6 miljoner SEK från en existerande kund i Djibouti. Affären avser driftsättningen av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360°, som ersätter kundens befintliga lösning och underlättar digitaliseringen av kundens försäljnings- och distributionskanal.


SDS receives an order worth SEK 3.6 million from an existing customer in Djibouti

Seamless Distribution Systems (SDS) has received an order worth 3.6 million SEK from an existing customer in Djibouti. The deal concerns the commissioning of SDS's flagship product ERS 360 °, which will replace the customer's existing solution and facilitate the digitization of the customer's sales and distribution channel.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted