Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2021

Juli - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,7 (68,4) MSEK, en ökning med 15,1% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 19,7 (12,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 25,1% (17,6%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,22) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -11,4 (0,2) MSEK.

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,4 (224,5) MSEK, en minskning med -6,8% jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 44,7 (38,8) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,3% (17,3%).
 • Justerat EBITDA-resultat uppgick till 50,0 (38,8) MSEK, justerat för förvärvskostnader.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 23,9% (17,3%), justerat för förvärvskostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (10,3) MSEK.
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 5,9 (10,3) MSEK, justerat för förvärvskostnader.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (1,26) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 20,8 (-1,3) MSEK.

VD-kommentar

Ny genombrottsaffär med Vodafone Oman och SDS högsta EBITDA resultat på ett enskilt kvartal.

Under årets tredje kvartal har SDS:s affärsverksamhet fortsatt på en hög nivå. Vi har tagit ett flertal nya affärer, där genombrottsaffären med Vodafone Oman var kvartalets höjdpunkt. Vodafone är världens mest spridda varumärke inom telekom i nära 70 marknader. Samtidigt landade vår EBITDA på all time high detta kvartal.

Att Vodafone Oman skrivit avtal med SDS är en mycket tydlig signal om den höga kvalitet våra tjänster och produkter har. Att kunden dessutom valt nära nog hela SDS produktsortiment för indirekt försäljning, som vi kallar "Retail Value Management" är något som vi är mycket stolta över. När Vodafone Oman etablerade sig som landets tredje mobiloperatör, så var målet att bli den mest kundorienterade och digitaliserade 5G-operatören i världen. Att tekniken är vår senaste molnbaserade och att den skulle levereras som en tjänst från SDS var en självklarhet. Att den kommersiella modellen dessutom baseras på antal användare, lagerrörelse och köp av kund, ger SDS en fantastisk uppsida när tillväxten kommer.

Förvärvet från i maj av big data-analysföretaget Riaktr är nu i ett intensivt skede där vi börjat marknadsföringen av Riaktrs produkter till SDS kundbas. Vi har sett att produkten som optimerar teleoperatörers infrastrukturinvestering (Smart Capex) har stor potential och tar oss till nya spännande möten på kundernas högsta chefsnivå. Riaktr har under kvartalet sålt in sin AI-analysprodukt till en mobiloperatör i Togo, vilket både är en ny operatörsgrupp för oss och en ny marknad i Västafrika. Samtidigt kan vi konstatera att produkten är attraktiv även för den europeiska marknaden, något som kan öppna nya möjligheter för SDS.

De finansiella nyckeltalen, som nu inkluderar förvärvet av Riaktr, tog vår EBITDA till SEK 19,7 miljoner, vilket innebär en ökning på 21% jämfört med andra kvartalet. Intäkterna landade på SEK 78,7 miljoner, vilket innebär en ökning på 14% jämfört med andra kvartalet.

I spåren av pandemin kan vi konstatera att våra kunder generellt lagt försiktiga budgetar för 2021. Det har medfört att vår orderingång varit lägre än förväntat. Ledtiderna har blivit längre och då inte minst merförsäljningen på våra befintliga kunder. Vi har därför fått en platå i vår tillväxt där vi nu tar sats mot nya höjder baserat på vår gällande strategi som omfattar både organisk och förvärvad tillväxt. Vår tillväxtresa kommer att fortsätta vara volatil och försäljningen och resultaten kommer variera från kvartal till kvartal. Den underliggande tillväxttrenden kommer dock fortsätta att vara god.

I vår nordiska distributionsverksamhet, SDD, har nu den negativa trenden vänt och vi ser en tillväxt både i den traditionella distributionen, samt även i vårt nya initiativ där vi säljer digitaliserade annonskampanjer mot handlarna.

SDS-koncernen, har sedan 2018, haft en genomsnittliga tillväxt (CAGR) på intäkterna med 42%, EBITDA med 52% och market cap med 64% under denna period. Vi är fast beslutna att föra denna trend vidare i de kommande åren!

När jag blickar framåt kan jag konstatera att den senaste tidens affärer borgar för en ljus framtid. Vår tillväxt kommer bland annat från att vi växer med våra kunder och det är därför viktigt att vi lägger resurser på att komma in i nya operatörsgrupper. Därför är det mycket glädjande att kunna konstatera att vi under de senaste tolv månaderna kommit in i åtta nya operatörsgrupper, där giganter som Vodafone och Telenor är ett bevis på SDS Gruppens förmåga att nå och attrahera nya stora operatörsgrupper. Med dessa kunder ska vi växa vidare med in på nya marknader, med ett betydligt starkare erbjudande.

Vår tillväxtstrategi ligger fast. Vi kommer att fortsätta växa organiskt med våra befintliga och nytillkommande kunder, samtidigt vill vi vara drivande i den konsolidering som pågår. Vi har mycket bra erfarenheter av att addera mer tjänster och kunder genom förvärv. Förvärvet av eServGlobal år 2019 har blivit en succé och har bidragit både till ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Förvärvet av Riaktr gör att vi redan nu har breddat vårt erbjudande och adderat operatören Orange till kundlistan. Affären kommer succesivt att leda till merförsäljning och resultatförbättringar.

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 325 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, i och med förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]

SDS vinner order värd 3,0 miljoner kronor från ny kund i Ghana

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en order värd 3,0 miljoner SEK från en helt ny kund i Ghana. Affären avser driftsättningen av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360°, som ska ersätta kundens befintliga lösning och underlätta digitaliseringen av kundens försäljnings- och distributionskanal.


SDS receives an order worth SEK 3.0 million from a new customer in Ghana

Seamless Distribution Systems (SDS) has received an order worth 3.0 million SEK from a brand-new customer in Ghana. The deal concerns the commissioning of SDS's flagship product ERS 360 °, which will replace the customer's existing solution and facilitate the digitization of the customer's sales and distribution channel.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av Q3-rapport

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdag 21 oktober klockan 11.30. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets utveckling under kvartalet, samt berätta om bolagets utveckling framåt.
SDS får genombrottsorder Software-as-a-Service (SaaS) från Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en storaffär från Vodafone Oman på hela sitt produkterbjudande. Affären är den första med Vodafonegruppen och innebär att SDS blir strategisk leverantör av teknologi till Vodafone Oman, som ingår i en av världens största telekom-grupper. Ordern avser Vodafones lansering i Oman som är en ny marknad för operatören och inkluderar SDS SaaS-erbjudande Retail Value Management (RVM) suite. Ett SaaS-avtal som sträcker sig över tre år har tecknats, vilket kan komma att ge återkommande intäkter uppgående till ca 10-15% av SDS nuvarande supportintäkter om Vodafone lyckas med sin marknadspenetration under kontraktsperioden.


SDS wins breakthrough Software-as-a-Service (SaaS) order from Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) secures a major deal to become the strategic technology provider of Vodafone Oman, part of one of the world's largest telecom groups. The order is for Vodafone's launch of operations in Oman as a greenfield operator and includes a SaaS offering of SDS' Retail Value Management (RVM) suite. The signed three-year SaaS agreement can render recurring revenues of up to approximately 10-15% of SDS's current support revenue if Vodafone Oman reaches their target market penetration during the contract period.


SDS får en order värd 7,7 miljoner kronor från ny operatörsgrupp

Seamless Distribution Systems (SDS) har via en global systemleverantör fått en strategisk order värd 7,7 miljoner kronor. Ordern avser implementering av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360° och support över fem år och slutkunden är en helt ny operatörsgrupp och avser deras verksamhet i Algeriet.


SDS receives an order worth SEK 7.7 million from a new telecom operator group

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 7.7 million via a global system supplier. The order refers to the implementation of SDS transaction system ERS 360 ° and support over five years. The end customer is a completely new telecom operator group to SDS, and the installation concerns their operations in Algeria.


SDS får en order värd 6,7 miljoner SEK från en av de största operatörerna i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en order på en USSD gateway och applikationsportal från en av Nigerias största mobiloperatörer. Denna order inkluderar distribution av en viktig intäktsförstärkande plattform för kundens mervärdetjänster (VAS) och serviceerbjudanden.


SDS receives an order worth SEK 6.7 million from one of the largest operators in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order for USSD gateway and application portal from one of Nigeria's largest mobile operators. This order includes the deployment of an important revenue-increasing platform for the client's various VAS offerings.


SDS erhåller ytterligare en order från Telenor till ett värde av 11 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått ytterligare en order från Telenor. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning i Grameenphone Bangladesh. Ordern är den andra från Telenor idag och är värd 11 miljoner Kronor. SDS har därmed ökat sin orderstock med totalt 20 miljoner kronor idag.


SDS receives an additional order from Telenor worth USD 1.3 million

Seamless Distribution Systems (SDS) has received another order from Telenor. The order is for Seamless to replace and migrate an existing competitor's solution in Grameenphone Bangladesh. The order is the second from Telenor today and is worth USD 1.3 million. SDS has thereby increased the orderbook with in total USD 2.3 million


Genombrottsorder från Telenorgruppen till ett värde av 9 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har erhållit en genombrottsorder till ett initialt värde av 9 miljoner kronor från Telenor med en emotsedd tjänsteleverans av ytterligare 4 miljoner kronor inom en snar framtid. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning hos mobiloperatören Telenor i Pakistan. Ordern är den första från Telenorgruppen och förutom att expandera till en ny asiatisk marknad så ger ordern framtida möjligheter till SDS att fortsätta stärka sin kundbas.


Breakthrough order from Telenor Group worth USD 1 million

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a breakthrough order worth USD 1 million from Telenor with an anticipated additional services order worth USD 0.5 million. The order is for Seamless to replace and migrate a competitor's solution in Pakistan. The order is the first from the Telenor Group and means, besides expanding into a new Asian market with many future opportunities, that SDS continues to strengthen its client base.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted