Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

april - juni
· Nettoomsättningen uppgick till 70,9 (54,6) MSEK, en ökning med 30,0% jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 13,9 (3,3) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 19,6% (6,1%).
· Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (-1,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,62 (-0,13) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till 0,6 (-2,8) MSEK.

januari - juni
· Nettoomsättningen uppgick till 156,2 (105,7) MSEK, en ökning med 47,8% jämfört med samma period föregående år.
· EBITDA-resultatet uppgick till 26,8 (9,5) MSEK.
· EBITDA-marginalen uppgick till 17,2% (9,0%).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,5 (1,5) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 1,05 (0,19) SEK.
· Totalt kassaflöde uppgick till -1,5 (-2,3) MSEK.

VD-kommentar

"SDS fortsätter att prestera väl även under årets andra kvartal trots en starkt förändrad omvärld. Jämfört med motsvarande halvår förra året har omsättningen ökat med 48% till 156,2 MSEK och EBIT med 255% till 13,1 MSEK. Orderläget ser fortsatt ljust ut, även om det varierar mellan kvartalen. Under andra kvartalet nådde orderläget inte upp till förväntningarna, men tredje kvartalet har startat med ett strategiskt viktigt avtal med den ledande mobiloperatören i Nigeria. Avtalet omfattar vår tjänst för Mikrokredit till återförsäljare vilket både ökar återkommande intäkter och vårt tjänsteerbjudande. Vi har en ökande digital marknadsnärvaro och bredare kundbearbetning vilket ger tillförsikt framåt. Jag ser fram med förväntan på ett andra halvår med ytterligare nykundsförsäljning som komplement till den befintliga kundbasen.

Vi har under den långdragna COVID-19 pandemin fortsatt att arbeta hemifrån i de flesta regioner, vilket inte påverkat oss negativt. Vi har snarare sett att produktiviteten har ökat. SDS är ett virtuellt företag vilket är en av våra styrkor inte minst i denna tid. Dock har vi sett utmaningar i att arbeta på distans hos några av våra kunder vilket har lett till vissa förseningar vid integration och produktionssättning. Detta har påverkat kassaflödet i viss mån men vi arbetar hela tiden nära våra kunder för att stötta och leverera i planerat tempo. Glädjande är den högre tillgängligheten av våra mer seniora kontakter hos nya och befintliga kunder vilket i många fall haft mycket positiv effekt på dialog som syftar till ökad försäljning.

I vårt arbete med att realisera synergierna från förvärvet av eServeGlobal, så har alla de tre största kunderna beslutat sig för att migrera till SDS ERS 360-plattform. Den fortsatta omstruktureringen av förvärvet har påverkats av pandemin och vi har en försening på cirka två månader. Trots detta har vi kunnat se en fortsatt ökad kundtillfredsställelse i kundbasen. I början av april lanserade vi vår nya digitala marknadsplattform, där vi i detalj kan följa kontakter som visar intresse för SDS och vårt erbjudande. I samband med detta har vi även markant ökat vår kommunikation på sociala nätverk. I början av juni genomförde vi vårt första webbinar där vi fick fantastiskt stort intresse med över 90 anmälda deltagare. Det är god timing att ha marknadsföringen digitaliserad och jag ser mängder av potentiella kunder som automatiserat bearbetas och kvalificeras innan de tas om hand av någon från vårt säljteam.

Vår redan breda högteknolgiska produktportfölj har fortsatt att utvecklas och är nu komplett för att hantera den indirekta kanalen hos mobiloperatörer och distributörer i en molnbaserad miljö. Särskilt intressant är bolagets nya produkter för digitalisering av försäljning och distribution av fysiska produkter, vilka rönt stort intresse hos såväl befintliga som nya kunder. Vi har nu ett erbjudande som täcker kringförsäljning och konsumenternas köpbeteende hos mobiloperatörer och genom vår nya analyticsplattform kan vi leverera insikter i köpmönster vilket ger ett ökat mervärde och möjlighet att agera utfirån rätt information. Vi ser idag att vi är ensamma på marknaden att besitta denna position och det lovar gott för vår fortsatta organiska tillväxt inte bara i utvecklingsmarknaderna utan även i mer avancerade och mogna marknader.

Det är synnerligen tillfredställande att vi under detta första halvår har stärkt vårt egenkapital, minskat vår skuld och kapitalkostnad. Vi har under första halvåret arbetat med vår kapitalisering och dels gjort en kvittningsemission på 19 MSEK i brygglån som upptogs i samband med förvärvet av eServeGlobal. Vi har dessutom förlängt ett rörelsekapitallån på 9,2 MSEK från juli ett år framåt till en lägre ränta samt upptagit ett lån på strax under 5 procent ränta från Almi på 7 MSEK uppbackat av ett lån på 3 MSEK från privata investerare, däribland jag själv och styrelseordföranden.

Det är med tillfredställelse jag under kvartalet kunnat berätta om SDS för en bredare publik i och med att jag inbjudits till investerarpresentationer hos Erik Penser Bank och Pressträff Direkt vilka både direktsänts på webben och blivit tillgängliga för visning även i efterhand.

SDS har påverkats av coronapandemin men bedömningen är att påverkan är, och kommer att vara, marginell. Bolagets medarbetare kan fullgöra sitt arbete till fullo hemifrån samt alla installationer kan ske på distans. Den tillväxtstrategi som fastställdes på hösten 2019 kvarstår och fortsätter att exekveras i alla delar. SDS har en lång och stabil uppgång bakom sig och en tydlig tillväxtstrategi som borde intressera flera investerare framöver."

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen har nu kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]

Seamless Distribution Systems utser Mats Victorin till ny vd och koncernchef

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) har idag träffat en överenskommelse med Tommy Eriksson som lämnar bolaget efter tio år, varav de senaste fyra åren som vd och koncernchef. Styrelsen har samtidigt utsett Mats Victorin till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Mats Victorin tillträder omgående.


Seamless Distribution Systems appoints Mats Victorin as new President and CEO

The Board of Directors of Seamless Distribution Systems AB (publ) has today signed an agreement with Tommy Eriksson, who will leave the company after ten years and as its CEO and President during the last four years. At the same time, the Board of Directors has appointed Mats Victorin as the new CEO and President as part of the company's next phase. Mats Victorin will start immediately.


SDS vinner order värd 3,0 miljoner kronor från ny kund i Ghana

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en order värd 3,0 miljoner SEK från en helt ny kund i Ghana. Affären avser driftsättningen av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360°, som ska ersätta kundens befintliga lösning och underlätta digitaliseringen av kundens försäljnings- och distributionskanal.


SDS receives an order worth SEK 3.0 million from a new customer in Ghana

Seamless Distribution Systems (SDS) has received an order worth 3.0 million SEK from a brand-new customer in Ghana. The deal concerns the commissioning of SDS's flagship product ERS 360 °, which will replace the customer's existing solution and facilitate the digitization of the customer's sales and distribution channel.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av Q3-rapport

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdag 21 oktober klockan 11.30. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets utveckling under kvartalet, samt berätta om bolagets utveckling framåt.
SDS får genombrottsorder Software-as-a-Service (SaaS) från Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en storaffär från Vodafone Oman på hela sitt produkterbjudande. Affären är den första med Vodafonegruppen och innebär att SDS blir strategisk leverantör av teknologi till Vodafone Oman, som ingår i en av världens största telekom-grupper. Ordern avser Vodafones lansering i Oman som är en ny marknad för operatören och inkluderar SDS SaaS-erbjudande Retail Value Management (RVM) suite. Ett SaaS-avtal som sträcker sig över tre år har tecknats, vilket kan komma att ge återkommande intäkter uppgående till ca 10-15% av SDS nuvarande supportintäkter om Vodafone lyckas med sin marknadspenetration under kontraktsperioden.


SDS wins breakthrough Software-as-a-Service (SaaS) order from Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) secures a major deal to become the strategic technology provider of Vodafone Oman, part of one of the world's largest telecom groups. The order is for Vodafone's launch of operations in Oman as a greenfield operator and includes a SaaS offering of SDS' Retail Value Management (RVM) suite. The signed three-year SaaS agreement can render recurring revenues of up to approximately 10-15% of SDS's current support revenue if Vodafone Oman reaches their target market penetration during the contract period.


SDS får en order värd 7,7 miljoner kronor från ny operatörsgrupp

Seamless Distribution Systems (SDS) har via en global systemleverantör fått en strategisk order värd 7,7 miljoner kronor. Ordern avser implementering av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360° och support över fem år och slutkunden är en helt ny operatörsgrupp och avser deras verksamhet i Algeriet.


SDS receives an order worth SEK 7.7 million from a new telecom operator group

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 7.7 million via a global system supplier. The order refers to the implementation of SDS transaction system ERS 360 ° and support over five years. The end customer is a completely new telecom operator group to SDS, and the installation concerns their operations in Algeria.


SDS får en order värd 6,7 miljoner SEK från en av de största operatörerna i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en order på en USSD gateway och applikationsportal från en av Nigerias största mobiloperatörer. Denna order inkluderar distribution av en viktig intäktsförstärkande plattform för kundens mervärdetjänster (VAS) och serviceerbjudanden.


SDS receives an order worth SEK 6.7 million from one of the largest operators in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order for USSD gateway and application portal from one of Nigeria's largest mobile operators. This order includes the deployment of an important revenue-increasing platform for the client's various VAS offerings.


SDS erhåller ytterligare en order från Telenor till ett värde av 11 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått ytterligare en order från Telenor. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning i Grameenphone Bangladesh. Ordern är den andra från Telenor idag och är värd 11 miljoner Kronor. SDS har därmed ökat sin orderstock med totalt 20 miljoner kronor idag.


SDS receives an additional order from Telenor worth USD 1.3 million

Seamless Distribution Systems (SDS) has received another order from Telenor. The order is for Seamless to replace and migrate an existing competitor's solution in Grameenphone Bangladesh. The order is the second from Telenor today and is worth USD 1.3 million. SDS has thereby increased the orderbook with in total USD 2.3 million


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted