Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2020

oktober - december

· Nettoomsättningen uppgick till 71,1 (76,5) MSEK, en minskning med 7,1 %

jämfört med samma period föregående år.

· EBITDA-resultatet uppgick till 11,3 (1,9) MSEK.

· EBITDA-marginalen uppgick till 15,9% (2,5%).

· Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (2,9) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,38) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till -1,1 (10,2) MSEK.

januari - december

· Nettoomsättningen uppgick till 295,6 (245,6) MSEK, en ökning med 20,4 %

jämfört med samma period föregående år.

· EBITDA-resultatet uppgick till 50,1 (24,2) MSEK.

· EBITDA-marginalen uppgick till 17,0% (9,8%).

· Resultat efter skatt uppgick till 12,5 (8,0) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,50 (1,04) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till -2,4 (12,7) MSEK.

VD-kommentar
Det minst sagt annorlunda året 2020 är nu bakom oss. Även om vi klarat oss relativt bra har pandemin naturligtvis påverkat oss. Vi har trots detta kunnat fortsätta att arbeta efter vår fastlagda strategi och fjärde kvartalet har varit ännu ett kvartal fullt av framsteg. Vi börjar nu se hur skalfördelarna från förvärvet av eServGlobal i juli 2019 sakta men säkert slår igenom i siffrorna.

Under fjärde kvartalet förbättrades vårt EBITDA till 11,3 MSEK. Det är en ökning med 500 procent i förhållande till samma kvartal 2019 då marginalen var 1,9 MSEK. Det innebär att rörelsemarginalen nu ligger på hälsosamma 15,9 procent. Denna förbättring sker samtidigt som vår omsättning på årsbasis ökar med över 20 procent till 296 MSEK. Kvartalsresultatet belastas dessutom av nedgången i USD mot SEK, men erfarenheten visar att valutaeffekterna jämnar ut sig över tid.

Jag är naturligtvis mycket stolt över att vårt arbete lett till så pass stora framgångar under denna turbulenta tid. Samtidigt vill jag påminna om att SDS har en affärsmodell med variationer över kvartalen och vill belysa vikten av att bedöma bolagets prestation över en längre period. Med dessa inledande ord vill jag även välkomna alla nya aktieägare som investerade i bolaget i den spridningsemission som genomfördes i höstas.

En av kvartalets viktigaste affärshändelser är vårt avtal i Kamerun, där vi levererar vår ERS 360-programvara. Detta är en affär som förstärker vår redan stora närvaro hos en ledande mobiloperatörsgrupp i Afrika och innebär även att vi nu lagt till ännu ett land till våra idag över 50 marknader.

Bolaget är nu mitt i en mycket spännande utvecklingsfas där vi jobbar med många faktorer för att växa såväl i storlek som lönsamhet. Tillväxten i omsättning är i nuläget påverkad av förvärv, men den långsiktiga potentialen finns även i den organiska tillväxten. Vårt fokus på rekrytering av nya kunder gör att den tillväxtfaktorn är minst lika spännande som förvärvstillväxten.

Vi har hittills kunnat publicera affärer med tre nya kunder under andra halvåret 2020, varav två tillhör ledande operatörsgrupper. En av operatörsgrupperna är en helt ny kund till oss, vilket gör att potentialen att växa med denna kund på ytterligare marknader är stor. När vi dessutom studerar tillväxten i såväl population som mobilanvändning i dessa marknader blir ekvationen ännu mer lovande. Min förväntan är baserad på våra goda erfarenheter från vår resa med MTN-gruppen, där vi växt från 1 till 19 mobiloperatörer i lika många tillväxtmarknader i Afrika och Mellanöstern.

Affärsmodellen som SDS historiskt arbetat med har varit baserad på att sälja licenser och integrationstjänster i form av en större initial engångsaffär, varefter kunderna utan undantag köpt support och drifttjänster till ett värde runt 15 till 20 procent av den initiala affären. I och med fjärde kvartalet är vår prioriterade affärsmodell för nya kunder en SaaS-prissättning, som ändrar engångslicensen till en återkommande licensavgift. Det innebär att den initiala intäkten för installationen blir något lägre, men gör att våra återkommande intäkter blir väsentligt högre. Detta innebär inte per automatik att alla kunder accepterar denna modell men vi ser konkreta bevis för att den vinner terräng alltmer.

Ett exempel på detta är vår första affär i Etiopien, som gjordes utifrån denna princip. Affären gjordes för några år sedan och även om de återkommande transaktionsbaserade intäkterna initialt var lägre än väntat ser vi nu en väsentligt ökad tillväxttakt. Vi blir mer beroende av kundens tillväxt, men får istället en större del av den långsiktiga lönsamheten i kundens affär.

Att SDS med sin virtuella organisation kunde hantera distansarbete under pandemiåret var en lågoddsare, men att vi skulle kunna sälja till nya kunder i en takt vi aldrig sett förut var en positiv överraskning. Mycket glädjande var också att i den nordiska distributionsverksamheten SDD har vi, trots tappad volym på grund av Covid-19, ändå lyckats förbättra vårt resultat.

I denna delårsrapport har vi lagt till en egen sektion om utfallet från förvärven av eProducts 2018 (nu SDD) och eServGlobal 2019. Jag är oerhört glad att vi i fakta och siffror kan visa hur väl dessa förvärv har fallit ut. Vi visste att vi köpte illa skötta bolag, som vi hade en övertygelse om att vi skulle kunna få rätsida på. Nu har vi bevisat att vi besitter den kompetens och har den kapacitet som krävs för att kunna konsolidera vår bransch och öka lönsamheten och tillväxten. Resan har bara börjat!

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahaller losningar och tjanster for digital forsaljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatorer i tillvaxtlander. Foretaget erbjuder sina foretagskunder en komplett losning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvarvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av varlden i mer an 50 lander och nar over 650 miljoner mobilanvandare genom mer an 3 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 240 anstallda i Sverige, Frankrike, Rumanien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika och Forenade Arabemiraten. Med over 30 ars erfarenhet fokuserar SDS pa hog kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar over 15 miljarder transaktioner arligen, varda mer an 14 miljarder dollar och gor det mojligt for den vaxande befolkningen i tillvaxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
[email protected]

SDS Gruppen får en order för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Sudan

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,4 miljoner kronor för sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Sudan. Utöver den initiala ordern löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 2,1 miljoner kronor.


SDS Group receives an order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Sudan

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 3.4 million for its Smart S&D product from an existing customer in Sudan. In addition to the initial order there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 2.1 million


SDS får en genombrottsorder från Sudatel Group värd 25 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) säkrar en storaffär och positionerar SDS som den strategiska teknikleverantören för sälj och distribution till Sudatel group, som har verksamhet i Senegal, Mauretanien och Sudan. Beställningen gäller hela SDS:s Retail Value Management (RVM)-svit inklusive avancerad analys. Detta är den största affären i SDS historia.


SDS wins breakthrough order from Sudatel Group worth SEK 25 million

Seamless Distribution Systems (SDS) secures a major deal to become the strategic technology provider of Sudatel Group, who has operations in Senegal, Mauritania and Sudan. The order is for the entire SDS' Retail Value Management (RVM) suite including advanced analytics. This is the biggest deal in SDS history.


SDS Group får en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från Strategy&, en del av PwC-nätverket, som implementerar lösningen åt en ledande operatör i Saudiarabien.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en genombrottsorder värd 10 miljoner kronor från en ny partner, Strategy&, en del av PwC-nätverket, för 5G-utbyggnaden inom en ny telekomoperatörsgrupp i Saudiarabien. Affären omfattar big data-analysprodukten Smart Capex från SDS-dotterbolag Riaktr, och gör det möjligt för operatörer att optimera sin capex-allokering baserat på avkastningsberäkningar (ROI) som utnyttjar flera interna och externa datakällor förbättrade av avancerad analys och maskininlärning.


SDS Group receives a breakthrough order worth SEK 10 million from Strategy&, part of the PwC network, servicing a leading operator in Saudi Arabia.

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received a breakthrough order worth SEK 10 million from a new partner, Strategy&, part of the PwC network, for the 5G deployment within a new telecom operator group in Saudi Arabia. The deal covers the big data analytics product Smart Capex from the SDS subsidiary Riaktr, that allows operators to optimize their capex allocation based on return-on-investment calculations (ROI) leveraging multiple internal and external data sources enhanced by advanced analytics and machine learning.


SDS lanserar uppdaterad produktportfölj och hemsida

Seamless Distribution Systems (SDS) har lanserat ett uppdaterat produktutbud och en förnyad webbplats.


SDS launches updated portfolio and web-site

Seamless Distribution Systems (SDS) has launched an updated product offering and a renewed web-site.
SDS vinner order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en strategisk order värd 8,0 miljoner SEK från en befintlig kund i Dubai för SDS:s Voucherhanteringssystem (VMS).


SDS receives an order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 8.0 million from an existing customer in Dubai for SDSs Voucher Management System (VMS).


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,7 miljoner kronor för ytterligare avancerade funktioner på sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Nigeria.


SDS Group receives an upgrade order for the Smart Sales & Distribution product from an operator in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS), has through its subsidiary Riaktr, received an order worth SEK 3.7 million for additional advanced features on its Smart S&D product from an existing customer in Nigeria.


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 1,4 miljoner kronor för uppgradering av sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Zambia. Utöver uppgraderingsintäkten löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 1,1 miljoner kronor.

 


SDS Group receives an upgrade order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 1.4 million for the upgrade of its Smart S&D product from an existing customer in Zambia. In addition to the upgrade there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 1.1 million


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted