Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019

oktober - december

· Nettoomsättningen uppgick till 76,5 (39,0) MSEK, en ökning med 96,0 % jämfört med samma period föregående år.

· EBITDA-resultatet uppgick till 1,9 (9,1) MSEK.

· EBITDA-marginalen uppgick till 2,5% (23,4%).

· EBITDA-resultatet utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 10,2 MSEK.

· EBITDA-marginalen utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 13,4%.

· Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (5,5) MSEK.

· Resultat efter skatt utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 11,3 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,72) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till 10,2 (1,1) MSEK.

januari - december

· Nettoomsättningen uppgick till 245,6 (87,7) MSEK, en ökning med 179,9 % jämfört med samma period föregående år.

· EBITDA-resultatet uppgick till 24,2 (10,9) MSEK.

· EBITDA-marginalen uppgick till 9,8% (12,4%).

· EBITDA-resultatet utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 30,5 MSEK.

· EBITDA-marginalen utan förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 12,4%.

· Resultat efter skatt uppgick till 8,0 (0,4) MSEK.

· Resultat efter skatt utan försvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader uppgick till 14,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,04 (0,06) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till 12,7 (0,4) MSEK.

VD-kommentar

"Det är med stor tillfredställelse jag ser tillbaka på 2019 och mitt andra år som VD för SDS. Året, och inte minst fjärde kvartalet, har präglats av ett starkt affärsfokus, där tillväxt och ökad lönsamhet prioriterats.

Vi avslutar året positivt med koncernintäkter på 77 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket tar oss till 245 miljoner kronor på helåret. Det innebär en tillväxt på 179,9 procent i förhållande till 2018. I siffrorna ingår bidraget från det lyckade förvärvet av eServGlobal med fem månader. Rörelseresultatet rensat från förvärvsrelaterade reserveringar uppgick till 21 miljoner kronor. Vi har därmed reserverat för alla förväntade effekter av förvärvet och kan därmed under innevarande år fokusera fullt ut på den löpande verksamheten.

Årets sista kvartal kan endast beskrivas som en succé. Tack vare teknik i yttersta framkant och ett tydligt kvalitetsfokus vann vi vår hittills största affär hos vår största kund. Affären, värd 20 miljoner kronor, var dessutom vår första i Sydafrika, som är kundens hemmamarknad. Affären avsåg installation av vår ERS 360 programvarusvit. Som en del i affären tillkommer även en nyutvecklad programvara och tjänster för analys av de enorma mängder försäljningsdata som samlas i våra transaktionssystem, en så kallad Business Intelligence unit.

Under fjärde kvartalet har dessutom integrationen av vårt senaste förvärv, eServGlobal, fortsatt i högt tempo och siffrorna visar tydligt att vi har gjort ett utomordentligt bra förvärv. Vi har kunnat plocka fram större synergieffekter än vi initialt hade identifierat. Den första kritiska delen av integrationen har varit alltigenom lyckad och jag får nu återkoppling från fältet att även eServGlobals kunder ser det kundvärde som förvärvet skapar.

Efter förvärvet av eServGlobal och affären i Sydafrika finns nu SDS representerat i 50 länder, att jämföra med en närvaro i 30 länder för ett år sedan. Den geografiska expansionen ligger helt i linje med vår strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Utöver dessa nyckelresultat har vi sett fortsatt hög tillväxt i digitalisering hos våra kunder vilket medfört flera stora licensuppgraderingar. Vårt långsiktiga fokus på teknikutveckling i kombination med arbetet i vår utmärkta säljorganisation ger mig därför en stark tro på fortsatt god orderingång tack vare en pipeline av god kvalitet och storlek. Jag är speciellt förhoppningsfull avseende Sydostasien där vi, i och med förvärvet av eServGlobal, etablerat oss med såväl säljorganisation som kunder.

På den nordiska marknaden skördar SDD-teamet fortsatta framgångar genom att ta marknadsandelar från vår största konkurrent, mycket tack vare vårt stora tekniska försprång. Synnerligen positivt är också att vi huvudsakligen vunnit återförsäljare som har högre marginal, vilket också varit ett mål.

Sammanfattningsvis fungerar nu samtliga strategiska fokusområden utmärkt och året 2020 ser ljust ut från min horisont. Detta tack vare ett långsiktigt och målmedvetet arbete från alla gamla och nya medarbetare i SDS-koncernen. De ska alla ha ett stort tack för det hårda arbete som de utför varje dag och natt för våra kunder.

Tommy Eriksson

VD, Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen har nu kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder världen över och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
[email protected]

SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av Q3-rapport

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdag 21 oktober klockan 11.30. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets utveckling under kvartalet, samt berätta om bolagets utveckling framåt.
SDS får genombrottsorder Software-as-a-Service (SaaS) från Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en storaffär från Vodafone Oman på hela sitt produkterbjudande. Affären är den första med Vodafonegruppen och innebär att SDS blir strategisk leverantör av teknologi till Vodafone Oman, som ingår i en av världens största telekom-grupper. Ordern avser Vodafones lansering i Oman som är en ny marknad för operatören och inkluderar SDS SaaS-erbjudande Retail Value Management (RVM) suite. Ett SaaS-avtal som sträcker sig över tre år har tecknats, vilket kan komma att ge återkommande intäkter uppgående till ca 10-15% av SDS nuvarande supportintäkter om Vodafone lyckas med sin marknadspenetration under kontraktsperioden.


SDS wins breakthrough Software-as-a-Service (SaaS) order from Vodafone

Seamless Distribution Systems (SDS) secures a major deal to become the strategic technology provider of Vodafone Oman, part of one of the world's largest telecom groups. The order is for Vodafone's launch of operations in Oman as a greenfield operator and includes a SaaS offering of SDS' Retail Value Management (RVM) suite. The signed three-year SaaS agreement can render recurring revenues of up to approximately 10-15% of SDS's current support revenue if Vodafone Oman reaches their target market penetration during the contract period.


SDS får en order värd 7,7 miljoner kronor från ny operatörsgrupp

Seamless Distribution Systems (SDS) har via en global systemleverantör fått en strategisk order värd 7,7 miljoner kronor. Ordern avser implementering av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360° och support över fem år och slutkunden är en helt ny operatörsgrupp och avser deras verksamhet i Algeriet.


SDS receives an order worth SEK 7.7 million from a new telecom operator group

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a strategic order worth SEK 7.7 million via a global system supplier. The order refers to the implementation of SDS transaction system ERS 360 ° and support over five years. The end customer is a completely new telecom operator group to SDS, and the installation concerns their operations in Algeria.


SDS får en order värd 6,7 miljoner SEK från en av de största operatörerna i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en order på en USSD gateway och applikationsportal från en av Nigerias största mobiloperatörer. Denna order inkluderar distribution av en viktig intäktsförstärkande plattform för kundens mervärdetjänster (VAS) och serviceerbjudanden.


SDS receives an order worth SEK 6.7 million from one of the largest operators in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an order for USSD gateway and application portal from one of Nigeria's largest mobile operators. This order includes the deployment of an important revenue-increasing platform for the client's various VAS offerings.


SDS erhåller ytterligare en order från Telenor till ett värde av 11 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått ytterligare en order från Telenor. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning i Grameenphone Bangladesh. Ordern är den andra från Telenor idag och är värd 11 miljoner Kronor. SDS har därmed ökat sin orderstock med totalt 20 miljoner kronor idag.


SDS receives an additional order from Telenor worth USD 1.3 million

Seamless Distribution Systems (SDS) has received another order from Telenor. The order is for Seamless to replace and migrate an existing competitor's solution in Grameenphone Bangladesh. The order is the second from Telenor today and is worth USD 1.3 million. SDS has thereby increased the orderbook with in total USD 2.3 million


Genombrottsorder från Telenorgruppen till ett värde av 9 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har erhållit en genombrottsorder till ett initialt värde av 9 miljoner kronor från Telenor med en emotsedd tjänsteleverans av ytterligare 4 miljoner kronor inom en snar framtid. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning hos mobiloperatören Telenor i Pakistan. Ordern är den första från Telenorgruppen och förutom att expandera till en ny asiatisk marknad så ger ordern framtida möjligheter till SDS att fortsätta stärka sin kundbas.


Breakthrough order from Telenor Group worth USD 1 million

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a breakthrough order worth USD 1 million from Telenor with an anticipated additional services order worth USD 0.5 million. The order is for Seamless to replace and migrate a competitor's solution in Pakistan. The order is the first from the Telenor Group and means, besides expanding into a new Asian market with many future opportunities, that SDS continues to strengthen its client base.


SDS får ytterligare en order från operatören i Djibouti

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått ytterligare en order värd 1,4 MSEK från operatören i Djibouti.


SDS receives another order from the operator in Djibouti

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received another order worth SEK 1.4 million from the operator in Djibouti.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted