Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2018

Januari - mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 (23,5) MSEK, en minskning med 48 % jämfört med samma kvartal föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,0 (8,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (33,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (6,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (8,31) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -1,4 (3,3) MSEK.

Interim report for the period January 1 - March 31, 2018

Januari - mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 (23,5) MSEK, en minskning med 48 % jämfört med samma kvartal föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,0 (8,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (33,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (6,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (8,31) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -1,4 (3,3) MSEK.

SDS publicerar årsredovisning för 2017

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.sds.seamless.se.


Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, 556979-4562, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 10:00. Årsstämman kommer att hållas hos Wistrand Advokatbyrå med adress Regeringsgatan 65, 7 tr i Stockholm.


Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

Interim report for the period January 1 - December 31, 2017

October - December

 • Total revenue amounted to MSEK 15.3 (25.2), a decrease of 39% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 1.1 (-0.1)
 • EBITDA result amounted to MSEK -3.8 (7.7)
 • EBITDA margin amounted to -24.8% (30.7%)
 • Profit after tax amounted to MSEK -6.3 (0.4)
 • Profit per share amounted to SEK -0.91 (0.01)
 • Total cash flow amounted to MSEK -2.1 (-1.7)

January - December

 • Total revenue amounted to MSEK 76.1 (97.2), a decrease of 22% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 5.5 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 11.0 (32.8)
 • EBITDA margin amounted to 14.5% (33.7)
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.7 (25.1)
 • Profit per share amounted to SEK -0.27 (50.19)
 • Total cash flow amounted to MSEK 0.3 (-0.6)

SDS tjänst för mikrokrediter lanserade i samarbete med afrikanska mobiloperatörer

SDS har tecknat avtal med tre afrikanska mobiloperatörer för leverans av den nya tjänsten mikrokrediter. Tjänsten testades och utvärderades av kunderna under hösten och har nu gått i produktion hos de första kunderna.


SDS får ny order från afrikansk mobiloperatör

En afrikansk mobiloperatör och en av SDS större kunder har tecknat en ny order för leverans av programvara och tjänster till ett värde av motsvarande över 3 miljoner kronor.
Debt is reduced by Sek15m


Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems den 27 november 2017

Vid Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslaget beslut, följande:


Communication from the Extraordinary General Meeting in Seamless Distribution Systems AB (publ) on November 27, 2017

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders in Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or "Company") in Stockholm today, as proposed by the shareholders, the following resolution was resolved:


Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet, juli - september

 • Totalomsättning uppgick till 20,4 (27,5) MSEK, en minskning med 26% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 (9,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (36,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (9,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (19,68) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,1 (10,4) MSEK

Nio månader, januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 (72,0) MSEK, en minskning med 16% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,9) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,8 (25,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,4% (35,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (24,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (49,31) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,1 (24,2) MSEK

Interim report for the period January 1 - September 30, 2017

Third quarter, July - September

 • Total revenue amounted to MSEK 20.4 (27.5), a decrease of 26% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 4.3 (9.9)
 • EBITDA margin amounted to 21.1% (36.1%)
 • Profit after tax amounted to MSEK 0.7 (9.8)
 • Profit per share amounted to SEK 0.10 (19.68)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 5.1 (10.4)

Nine months, January - September

 • Total revenue amounted to MSEK 60,8 (72,0), a decrease of 16% compared to the same period last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.9)
 • EBITDA result amounted to MSEK 14.8 (25.1)
 • EBITDA margin amounted to 24.4% (35.2)
 • Profit after tax amounted to MSEK 4.5 (24.7)
 • Profit per share amounted to SEK 0.95 (49.31)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 11.1 (24.2)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted