Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
 • Ett årligt styrelsearvode till styrelsens ordförande om 150 000 kr och till övriga ledamöter om 100 000 kr
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
 • Omval av styrelseledamöterna Alexander Leppänen, Svante Carlsson och Kenneth Eriksson
 • Nyval av William Heigard till styrelseledamot
 • Nyval av Kenneth Eriksson till styrelseordförande
 • Val av PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor
 • Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

2019-06-18

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Eriksson, styrelseordförande, telefon 070-775 83 22

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK

Saxlund International ltd har tecknat kontrakt till ett värde av ca 9,5 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera en komplett slamhanteringslösning för vattenrening i UK.


Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.


Delårsrapport Januari - mars 2021

Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten

 • Vänder till vinst trots negativ påverkan av pandemin
 • Prognosen för helåret visar fortsatt lönsamhet
 • Fortsatt god orderbok

Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 29 april 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.


Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Saxlund" eller "bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


Bokslutskommuniké 2020

 • Orderboken i februari 2021 är större än omsättningen för hela 2020
 • Pandemin hade mycket stark påverkan på fjärde kvartalet

Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Nevel AB (f.d Neova AB) till ett värde av ca 18,9 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera en komplett fjärrvärmeanläggning till Nevel i Gnosjö. Nevel är en återkommande kund och detta är fjärde anläggningen med samma upplägg som beställts under en tvåårsperiod.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 21,5 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 21,5 MSEK (2,1 MEUR) till Holcim. Det är materialhanteringsutrustning till Holcims cementfabrik i Höver.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till sammanlagt värde av ca 29 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 29 MSEK (2,8 MEUR). Det är tre kontrakt till olika kunder där Saxlund ska leverera slamhanteringsutrustning bestående av framförallt Saxlunds egenutvecklade slampump.


Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Saxlund Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 20 oktober 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted