Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 29 oktober tecknat kontrakt med Setra Trävaror AB för leverans av materialhanteringsutrustning till Långshyttan. Utrustningen kommer bland annat att förse Setras transportabla värmecentral, som levereras av Saxlund, med bränsle.

Saxlund kommer leverera en transportabel värmecentral för torr flis till Setras anläggning i Långshyttan under vintern 2019/2020. För att kunna förse den transportabla anläggningen med bränsle har Setra valt att lägga beställning på materialhanteringsutrustning från Saxlund.

- Saxlund tillverkar den transportabla anläggen under hösten för leverans under vintern 2019/2020. Nu kommer vi även att påbörja tillverkning av materialhanteringsutrustning bestående av Saxlunds stångmatningsgolv och transportörer för att bland annat kunna förse den nya transportabla centralen med bränsle. Detta blir en av flera anläggningar som Saxlund har levererat till Setra under den senaste 10års-perioden, det visar att Saxlund har väldigt bra produkter som Setra är nöjda med. Det är ett spännande projekt i Långshyttan och vi på Saxlund är jätteglada att få vara med och säkra Setras efterfrågan på värme, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl 14:00 (CET).

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Nerladdningsbara filer

Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK

Saxlund International ltd har tecknat kontrakt till ett värde av ca 9,5 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera en komplett slamhanteringslösning för vattenrening i UK.


Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.


Delårsrapport Januari - mars 2021

Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten

  • Vänder till vinst trots negativ påverkan av pandemin
  • Prognosen för helåret visar fortsatt lönsamhet
  • Fortsatt god orderbok

Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 29 april 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.


Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Saxlund" eller "bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


Bokslutskommuniké 2020

  • Orderboken i februari 2021 är större än omsättningen för hela 2020
  • Pandemin hade mycket stark påverkan på fjärde kvartalet

Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Nevel AB (f.d Neova AB) till ett värde av ca 18,9 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera en komplett fjärrvärmeanläggning till Nevel i Gnosjö. Nevel är en återkommande kund och detta är fjärde anläggningen med samma upplägg som beställts under en tvåårsperiod.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 21,5 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 21,5 MSEK (2,1 MEUR) till Holcim. Det är materialhanteringsutrustning till Holcims cementfabrik i Höver.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till sammanlagt värde av ca 29 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 29 MSEK (2,8 MEUR). Det är tre kontrakt till olika kunder där Saxlund ska leverera slamhanteringsutrustning bestående av framförallt Saxlunds egenutvecklade slampump.


Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Saxlund Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 20 oktober 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted