Delårsrapport Q2 2021

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Delårsrapport Q2 för perioden 1 januari - 30 juni, 2021.

Koncernen

Perioden 1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen 11,3 mkr (10,5 mkr)
 • Periodens resultat -3,6 mkr (-3,5 mkr)
 • Periodens resultat per aktie -0,30 kr (-0,31 kr)

Perioden 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättning 18,0 mkr (24,7 mkr)
 • Periodens resultat -7,6 mkr (-5,1 mkr)
 • Periodens resultat per aktie -0,63 kr (-0,44 kr)
 • Eget kapital per aktie 2,12 kr (2,11 kr)
 • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,9 mkr (0,9 mkr)
 • Soliditet 46 procent (32 procent)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgår till 1,8 mkr (1,4 mkr)
 • Kvartalsrapport för tredje kvartalet lämnas fredagen den 26 november 2021

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2021

Vi ser ljuset i tunneln. Reserestriktionerna lättar globalt allt efterhand som massvaccinationen fortskrider och myndigheterna får ökad kontroll över pandemin.

Detta innebär fullt fokus för både våra säljare och servicepersonal, att i högsta möjliga omfattning besöka våra kunder runt om i världen. Under det senaste kvartalet har situationen börjat normaliserats allt efterhand och vår bedömning är att Q3 och framförallt Q4 bör innebära stora lättnader i reserestriktionerna. Flyget återhämtar sig snabbare än vad många bedömare har siat om. I både Asien och USA är inrikesflyget i stort tillbaka till nivåer som gällde före pandemin. I Europa går återhämtningen lite långsammare men under juli månad kom ett stort volymslyft. Många av våra flygplatskunder bromsade sina investeringsplaner och har inväntat en vändning i flygandet. Den vändningen har nu kommit. Detta har inneburit för oss att offertförfrågningarna har ökat högst påtagligt.

Köpingebro den 27 augusti 2021
Styrelsen

Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

DELÅRSRAPPORT Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Kvartalsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted