Tre nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit tre mindre orders till ett värde om cirka 975 000 kr från Brilliant in Excellence Ltd, London, UK, Ramsys A/S, Oslo, Norge och Downer EDI Works PTY Ltd, Melbourne, Australien.

Ordern från Brilliant in Excellence Ltd. UK, omfattar 1 st. ASFT T2Go portabel friktionsmätare. Leverans kommer att ske under Q2 2021.

Ordern från Ramsys A/S, Norge, omfattar 1 st. ASFT T2Go portabel friktionsmätare. Leverans kommer att ske under Q2 2021.

Ordern från Downer EDI Works PTY Ltd. Melbourne, omfattar 1 st ASFT T-5 Trailer. Leverans kommer att ske under Q2 2021.

"Dagens presenterade orders visar på bredden på de olika användningsområden som finns för våra produkter.

Med Brilliant in Excellence ordern får vi ut vår produkt till racingverksamhet inom Formula E. Utrustningen ska användas för att förbereda lagets tävlingsbilar för det kritiska startögonblicken.

Ramsys T2Go utrustning ska användas för att mäta friktion på vägmarkeringslinjer. Målade linjer på väg har fått nytt fokus runt om i världen. Anledningen är att autonoma fordon är beroende av dem för att kunna navigera. Det är då framför allt två parametrar som är avgörande för linjernas status, friktion och reflektion. Friktionsdelen tar vår T2Go hand om.

Downer EDI Works PTY är ett stort ingenjörs- och byggföretag som är verksamma i flera olika branscher och länder. Den beställda T-5 friktionsutrustningen ska användas inom koncernens infrastrukturverksamhet i Australien för att kontrollera friktionen på olika flygplatser. Data som den samlar in ligger sedan som beslutsstöd för underhållsåtgärder som t.ex. gummiborttagning.

Tisdagen den 16 mars är det dags för Aktiespararnas event, Aktiedagen digitalt. Klockan 12 00 presenterar undertecknad senaste nytt samt kommenterar den nyligen publicerade Bokslutskommunikén".

Köpingebro den 12 mars 2021

Fredrik Graflind

VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 16 mars, Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.Mjukvaruorder till Halmstad Flygplats

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 133 000 kr från Halmstad Flygplats AB, Sverige.Årsredovisning 2020


Kallelse till årsstämma den 17 april 2021

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 17 april 2021 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9 april 2021, dels senast den 12 april 2021 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: bolagsstamma@sarsys-asft.com


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted