SARSYS-ASFT presenterar den första fossilfria friktions- och kontaminationsmätaren för flygplatser

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, presenterar idag världens första fossilfria mätplattform för automatiserad GRF.

Utrustningen ger:

  • kontinuerlig friktionsmätning och kontamineringsmätning för klassificering av is, snö, slask och vatten,
  • automatiskt mätresultat från hela landningsbanan och levererar data zon för zon,
  • fossilfri mätning, med utrustning monterad i och på VW e-Transporter, 100 procent eldrift.

"Vi är mycket stolta att kunna presentera världens första fossilfria friktions- och kontaminationsmätare. Utrustningen monteras i VW e-Transporter och förutom friktionsmätning klassificerar och kvantifierar utrustningen vad som finns på landningsbanan i form av vatten, is, snö och slask.

SARSYS-ASFT:s e-Transporter Kontaminationsmätare (S-A e-TK) uppfyller kraven från den internationella luftfartsmyndigheten, ICAO:s, ny banrapporteringskrav, GRF (Global Reporting Format).

Globalt finns det ca 17 500 kommersiella flygplatser som från november 2021 ska implementera nya banrapporteringsformatet GRF. Sammantaget ger detta en betydande försäljningspotential för SARSYS-ASFT nyutvecklade mjuk- och hårdvara ".

Mer information finns på bolagets hemsida www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 16 april 2021
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.Mjukvaruorder till Halmstad Flygplats

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 133 000 kr från Halmstad Flygplats AB, Sverige.Årsredovisning 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted