Samarbetsavtal med NAVBLUE signerat

Väg och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med NAVBLUE S.A.S, Toulouse, Frankrike, ett helägt dotterbolag till Airbus S.A.S*. Samarbetsavtalet undertecknades gemensamt vid en digital ceremoni under eftermiddagen, se bild nedan.

Båda parter är tjänsteleverantörer som kommersialiserar produkter och tjänster i flygtrafikledningsmarknaden med flygoperations- och flygtrafikledningslösningar i sina respektive produktportföljer.

NAVBLUE har utvecklat ett webbaserat informationsinsamlingssystem som tar ut start och landningsdata från flygplan tillverkade av Airbus och SARSYS- ASFT har utvecklat visualiseringsplattformen MIDAS. Syftet med samarbetet är att informationen från NAVBLUEs lösning ska visualiseras via MIDAS plattformen. Informationssystemet är helt unikt och det finns inget motsvarande på världsmarknaden.

"Det är med stolthet och glädje vi idag kan presentera samarbetet med NAVBLUE. Enkelt uttryckt handlar samarbetet om att integrera data insamlat under start och landning med Airbus flygplan. Den insamlade informationen överförs till MIDAS för visualisering. Informationen kommer i sin tur ytterligare underlätta arbetet med att hålla flygplatser operativa.

Samarbetet innebär ett stort industriellt erkännande och ännu ett steg in i framtidens flygsäkerhetssystem", säger Fredrik Graflind, VD SARSYS-ASFT AB.

"Integrating the innovative RunwaySense collaborative platform with SARSYS-ASFT's MIDAS is the optimum solution for airport operators and their runway management teams," says Patrick Hagelauer, Vice President Strategy & Innovation and France Managing Director at NAVBLUE SAS. "The RunwaySense data allows users to have high confidence in the accuracy of the runway condition reporting.

Bild från den digitala ceremonin klicka här

För mer information om NAVBLUE S.A.S besök www.navblue.aero

* Airbus S.A.S. är världens största flygplanstillverkare baserad i Toulouse, Frankrike med huvudkontor i Leiden, Nederländerna, www.airbus.com

Köpingebro den 25 november 2020

Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT deltagande under 2021 i Aktiespararnas Event har ännu inte beslutats. Presentation och intervju från eventet den 9 november finns under fliken IR på www.sarsys-asft.com

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2020 kl.15.00.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Bokslutskommuniké 2020 för SARSYS-ASFT AB (publ), org nr: 556557-7854

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Bokslutskommuniké samt delårsrapport för fjärde kvartalet.

Ett litet men positivt resultat om 1,2 Mkr trots pandemin


Årets andra order till Kina


Ny order till Kina

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 2,4 Mkr från Chengdu Tianfu International Airport, Chengdu, Kina.


Ny order till Japan


Samarbetsavtal med NAVBLUE signerat

Väg och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med NAVBLUE S.A.S, Toulouse, Frankrike, ett helägt dotterbolag till Airbus S.A.S*. Samarbetsavtalet undertecknades gemensamt vid en digital ceremoni under eftermiddagen, se bild nedan.


Order till Peru

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 1,6 Mkr från Aeropuertos Del Peru, Lima Peru.


Order till expanderande servicebolag i Frankrike

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 1,4 Mkr från RCA S.A. Courcelles sur Seine, Frankrike.
Order till DLR, Tysklands myndighet för rymdfart

Flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 500 000 kr från German Aerospace Center, DLR*, Köln Tyskland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted