Nya orders till Tyskland och Australien

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 2,75 Mkr från Flughafen Köln Bonn GmbH, Köln, Tyskland och ARRB Group, (Australian Road Research Board), Rowville VIC, Australien.

Ordern till Flughafen Köln Bonn, omfattar hårdvaruinstallationen av Runway Weather Information System (RWIS). Leverans kommer att ske under Q3 2021.

Ordern till ARRB, omfattar 1 st. T2GO portabel friktionsmätare. Leverans kommer att ske under Q2 2021.

"Att Bonn Köln går vidare med en full RWIS installation i sin andra landningsbana är ett kvitto på att vårt system hjälper fälthållningspersonalen att hålla flygplatsen operativ vintertid. Denna beställning är på hårdvaran och efter installation kommer befintligt SaaS mjukvara att uppgraderas och utökas.

Beställningen på T2GO, från ARRB är en viktig order för oss. ARRB, Australian Road Research Board, är Australiens motsvarighet till Svenska Statens Väg och Transportforskningsinstitut. Institutet ska utvärdera utrustningen för verifiering av friktion på vägmarkeringar samt för cykel- och gångbanor.

Därmed kan SARSYS-ASFT lägga ytterligare ett statligt forskningsinstitut på sin referenslista. Vart efter som forskningsresultat publiceras runt om i världen så kommer det att öppnas upp en betydande marknadspotential för T2GO".

Köpingebro den 18 maj 2021
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.comDELÅRSRAPPORT Q2 2021

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Delårsrapport Q2 för perioden 1 januari - 30 juni, 2021.DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted