Delårsrapport Q3 SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854, den 1 januari - 30 september 2020

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september, 2020.

Tredje kvartalets rekordresultat innebär att första halvårets Coronaförluster är inarbetade.

Koncernen

Perioden 1 juli - 30 september 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 20,8 mkr (20,2 mkr)
 • Periodens resultat 5,3 mkr (0,9 mkr)
 • Periodens resultat per aktie 0,46 kr (0,08 kr)

Perioden 1 januari - 30 september 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättning 45,5 mkr (64,6 mkr)
 • Periodens resultat 0,3 mkr (4,0 mkr)
 • Periodens resultat per aktie 0,02 kr (0,37 kr)
 • Bruttomarginalen 60 procent (54 procent)
 • Eget kapital per aktie 2,57 kr (2,57 kr)
 • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 1,3 mkr (1,6 mkr)
 • Soliditet 40 procent (33 procent)
 • Likvida medel per den 30 september uppgår till 2,8 mkr (1,2 mkr)
 • Personalkostnaderna har minskat med cirka 2,5 Mkr
 • Medelantalet anställda har minskat från 28 till 24 personer
 • Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 lämnas fredagen den 26 februari 2021

VD:s kommentar
Tredje kvartalets rekordresultat innebär att första halvårets Coronaförluster är inarbetade. Detta är givetvis mycket glädjande och ger goda förhoppningar om ett starkt Q4.

Starkt bidragande till det fina resultatet är att vi nu kunnat färdigställa ett antal fordon och leverera ut dem till kund. Med lättnader i reserestriktionerna har vi både kunnat ta emot kunder i Köpingebro samt besöka ett antal kunder ute på plats för att genomföra slutbesiktning av gjorda leveranser.

Med mindre problem hos underleverantörerna ser vi nu att synergieffekter och de resultatförbättrande åtgärder som vi implementerade under 2018 och 2019 snabbt ger ett förbättrat resultat.

Läs hela periodrapporten i den bifogade PDF-filen

Köpingebro den 28 oktober 2020
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen, Göteborg den 9 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom väg- och flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.Mjukvaruorder till Halmstad Flygplats

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 133 000 kr från Halmstad Flygplats AB, Sverige.Årsredovisning 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted