Bokslutskommuniké för SARSYS-ASFT AB (publ), org nr: 556557-7854, för år 2019

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på Nordic SME, lämnar följande Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2019 och andra halvåret 1 juli - 31 december 2019.

VD:s kommentar till väsentliga händelser

Det är med stor glädje jag kan presentera 2019-års Bokslutskommuniké. Omsättningen är högre än någonsin i Bolagets historia och resultatet efter finansiella poster om 5,0 Mkr visar att vi nu vänt koncernens resultat från ett kraftigt minus 2018 till ett mycket gediget plus för 2019. Vi kommer givetvis att fortsätta att anstränga oss för att resultatet ska bli ännu bättre framöver och det känns mycket inspirerande att vi nu levererar ett positivt resultat.

Helår 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 januari - 31 december 2019 med 59 procent till 91,4 Mkr (57,6 Mkr),
 • Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari - 31 december uppgick till 3,8 Mkr (-5,4 Mkr) en betydande ökning,
 • Årets resultat efter finansiella poster 5,0 Mkr (- 7,5 Mkr), en väsentlig förbättring,
 • Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari - 31 december till 2,0 Mkr,
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,33 kr (-0,51 kr),
 • Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,57 kr (2,00 kr),
 • Koncernens soliditet per den 31 december uppgick till 39 procent (27 procent), en förbättring med 44 procent.
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 4,1 Mkr (1,7 Mkr),
 • Årsstämman beslutade om en utdelning på 6 öre per aktie,
 • Styrelsen har beslutat att lämna kvartalsrapporter med start för första kvartalet Q1 2020, tisdagen den 28 april 2020,
 • Halvårsrapport per den 30 juni 2020 kommer att lämnas tisdagen den 25 augusti 2020,

Andra halvåret, 1 juli - 31 december 2019.

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 juli - 31 december med 47 procent till 47,0 Mkr (32,0 Mkr),
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 1,9 Mkr (-1,4 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt för perioden 1 juli - 31 december uppgick till 664 kkr, (707 kkr),
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,06 kr (0,07 kr),
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 4,1 Mkr (1,7 Mkr),
 • Försäljningsarbetet avslutades med en stor ramorder till Norska Flygvapnet om totalt 22,1 Mkr och med en första leverans om 8,1 Mkr (se pressmeddelande 2019 12 20).
 • Avsiktsförklaring gällande förvärv av C.N.S. Systems AB tecknades den 2 oktober. DD- process genomfördes utan att avtal om förvärv kunde slutas. Kostnaden om ca 0,6 Mkr belastar årets resultat.

Samtliga sifferuppgifter ovan avser koncernen.

Hela bokslutskommunikén kan laddas ner i bifogad PDF-fil samt finns att läsa på Bolagets hemsida, https://www.sarsys-asft.com/kalendariumrapporter.

Köpingebro den 27 februari 2020

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected].

SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Småbolagsdagen, Stockholm den 8 juni och Aktiedagen, Göteborg den 9 november. Den filmade presentationen från Aktiedagen i Göteborg den 23 september 2019 finns att se på vår hemsida.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se.

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Order till Egypten

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 2,0 MSEK från Cairo Airport Company (CAC) Kairo, Egypten.


DELÅRSRAPPORT Q2 2022

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni, 2022.


Order till USA


Order till Sydafrika

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 1 MSEK från flygplats-och vägoperatören ARRB Systems SA (PTY) Ltd, Durban, Sydafrika.


Vägorder till Hong Kong

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 500 000 SEK från Earth Product China (EPC), Hong Kong, Kina.


Två nya orders till USA och Taiwan

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått två nya orders till ett värde om cirka 1,1 MSEK från King County International Airport Seattle WA, USA och Golden Top Equipment Co, Ltd, Taoyuan City, Taiwan.


Nya order till Italien

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 1,5 MSEK från Aeroporti di Roma, Italien och Rom-Ciampino flygplatsen.


DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden  1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets


Två nya orders till USA

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått två nya orders till ett värde om cirka 900 000 SEK från Heritage Construction & Materials Group, Indiana USA och Eugene Airport, Oregon USA


VD presenterar verksamheten på Aktiedagen den 16 maj

VD för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, presenterar verksamheten på Aktiespararnas Event, Aktiedagen Göteborg den 16 maj.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted