Avsiktsförklaring gällande förvärv

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva det svenska bolaget Tradewind Aero AB org nr 556776-4666, (Tradewind Aero).


Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org nr 556557-7854 1 januari - 31 december 2016

  • KPEQ AB förvärvar 85 procent av aktierna i av Miraculix i Trelleborg AB den 5 september.
  • Tidigare huvudägaren och VD Christian Lienau Svensson erhåller (via sitt bolag Miraculix i Trelleborg AB) 600 000 teckningsoptioner med lösenpris 3,00 kr som en del i förvärvsuppgörelsen.
  • Extra bolagsstämma den 5 september fattar beslut om att göra bolaget publikt.
  • Aktie split genomförs vilket innebär att kvotvärdet sänks till 0,10 kr och antalet aktier ökar till 5 000 000.
  • Nyemission genomförs under november/december. Emissionen fulltecknas och tillför bolaget 3 458 000 kr och ökar antalet aktier till 5 988 000.
  • Bolaget ansöker om listning hos Nordic Growth Market (NGM).
  • I slutet av december tecknar Bolaget en större order med den turkiska flygplatsoperatören DMHI. Ordervärdet uppgår till ca 7,5 Mkr.
  • Rörelsens intäkter uppgick till 19,0 Mkr (14,1 Mkr) och resultatet efter skatt till 0,6 Mkr (0,1 Mkr)
  • Omsättningen för 2017 beräknas blir mellan 25 Mkr och 30 Mkr.
  • Under 2016 har bolaget bytt från redovisningsregelverket BFNAR 2008:1 (K2) till BFNAR 2012:1 (K3).

Idag startar handeln på NGM Nordic MTF

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) ansökan om listning på Nordic MTF listan har sedan tidigare godkänts av NGM. Handeln med bolagets aktier startar idag torsdagen den 2 mars.


Klart för handelsstart på NGM

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) ansökan om listning på Nordic MTF listan har nu godkänts av NGM. Handeln med bolagets aktier kommer att inledas torsdagen den 2 mars.


Sarsys nyemission kraftigt övertecknad

Teckningsperioden för den publika nyemissionen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) löpte ut den 5 december. Det slutgiltiga resultatet visar på att emissionen kraftigt övertecknats. Emissionen har en teckningsgrad på cirka 300 procent, motsvarande drygt 10,8 miljoner kronor. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 3 458 000 kr före emissionskostnader.


Se Scandinavian Airport and Road Systems på NGM Live 10 november klockan 13:40

Torsdag 10 november är det åter dags för kapitalmarknadsdagen NGM Live. På eventet kommer bolag som är noterade, eller är på väg att bli noterade, på NGM-börsen att presenteras. Den välkände analytikern och tidigare ekonomijournalisten Peter Malmqvist är moderator och Nyhetsbyrån Direkt intervjuar representanter för bolagen.


KPEQ AB förvärvar tillsammans med ett konsortium 85 procent av bolaget!

Bakgrund
Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Företaget har sedan starten 1998 bedrivits som familjeföretag. För att nå nästa nivå i Bolagets utveckling har den tidigare huvudägaren och Vd Christian Lienau Svensson beslutat att ta in partners som kan tillföra kompetens och kapital.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted