Vd för Saltängen Property Invest AB (publ) avgår, rekrytering av ny vd har påbörjats

Stefan Björkqvist, vd för Saltängen Property Invest AB (publ) har vid dagens styrelsemöte meddelat att han önskar att avgå vid stämman i mars 2019 för att få tid till att satsa på egen verksamhet.

Styrelsen tackar avgående vd Stefan Björkqvist för ett uppskattat arbete under de år som har förflutit sedan bolaget bildades.

Styrelsen har fattat beslut om att påbörja rekrytering av en ny vd.

Stockholm 2018-12-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Igelström, Styrelseordförande
+46 70-669 77 96
mikael.igelstrom@telia.com

Stefan Björkqvist, vd
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se


Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl. 13.30.

Ny VD i Saltängen Property Invest AB (publ)

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag vid ordinarie styrelsemöte utsett Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande vd Stefan Björkqvist som på egen begäran avgår vid stämman som tidigare har meddelats.Delårsrapport 1 januari 2018 - 30 juni 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 395 Tkr (40 726 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 215 Tkr (29 709 Tkr) vilket motsvarar 6,79 kr (6,46 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 548 Tkr (2 731 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP- avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 821 Tkr (25 293 Tkr), motsvarande 6,48 kr (5,50 kr) per aktie.

Interim Report 1 January 2018 - 30 June 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2018 - 30 June 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 41 395 kSEK (40 726 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 31 215 kSEK (29 709 kSEK), equal to 6,79 SEK (6,46 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK (0 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 1 548 kSEK (2 731 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 29 821 kSEK (25 293 kSEK), equal to 6,48 SEK (5,50 SEK) per share.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 11 april 2018 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 april 2018 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm 


Bokslutskommuniké 2017 Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2017 - 31 december 2017.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 761 Tkr (40 299 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 27 661 Tkr (28 163 Tkr) vilket motsvarar 6,01 kr (6,13 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (11 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 902 Tkr (4 200 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 69 867 Tkr (33 862 Tkr), motsvarande 15,19 kr (7,36 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2017 - 31 december 2017.

 • Hyresintäkterna uppgick till 81 487 Tkr (80 565 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 57 370 Tkr (57 578 Tkr) vilket motsvarar 12,47 kr (12,52 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (11 000 tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 633 Tkr (-10 166 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 95 160 Tkr (45 604 Tkr), motsvarande 20,69 kr (9,91 kr) per aktie.

Year-End Report 2017 Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2017 - 31 December 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 40 761 kSEK (40 299 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 27 661 kSEK (28 163 kSEK), equal to 6,01 SEK (6,13 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK
  (11 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 1 902 kSEK
  (4 200 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 69 867 kSEK (33 862 kSEK), equal to 15,19 SEK (7,36 SEK) per share.

Financial summary for the period 1 January 2017 - 31 December 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 81 487 kSEK (80 565 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 57 370 kSEK (57 578 kSEK), equal to 12,47 SEK
  (12,52 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK
  (11 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 633 kSEK
  (-10 166 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 95 160 kSEK (45 604 kSEK), equal to 20,69 SEK (9,91 SEK) per share.

Delårsrapport 1 januari 2017 - 30 juni 2017

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 726 Tkr (40 266 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 709 Tkr (29 415 Tkr) vilket motsvarar 6,46 kr (6,39kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 2 731 Tkr (-14 366 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 25 293 Tkr (11 741 Tkr), motsvarande 5,50 kr (2,55 kr) per aktie.

Interim Report 1 January 2017 - 30 June 2017

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2017 - 30 June 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 40 726 kSEK (40 266 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 29 709 kSEK (29 415 kSEK), equal to 6,46 SEK (6,39 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK (0 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 2 731 kSEK (-14 366 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 25 293 kSEK (11 741 kSEK), equal to 5,50 SEK (2,55 SEK) per share.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 5 april 2017 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 april 2017 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2016 Saltängen Property Invest

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2016 - 31 december 2016.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 299 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 28 163 Tkr vilket motsvarar 6,13 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 11 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 200 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 33 862 Tkr, motsvarande 7,36 kr per aktie.

Year-End Report 2016 Saltängen Property Invest

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2016 - 31 December 2016.

 • Rental Income for the period amounts to 40 299 kSEK.
 • Operational profit for the period amounts to 28 163 kSEK, equal to 6,13 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 11 000 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 200 kSEK, relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 33 862 kSEK, equal to 7,36 SEK per share.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: