Delårsrapport 1 januari 2016 - 30 juni 2016 Saltängen Property Invest

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2016 - 30 juni 2016.

 • Hyresintäkterna uppgick till 40 266 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 415 Tkr vilket motsvarar 6,39 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -14 366 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 741 Tkr, motsvarande 2,55 kr per aktie.

Interim Report 1 January 2016 - 30 June 2016 Saltängen Property Invest

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2016 - 30 June 2016.

 • Rental Income for the period amounts to 40 266 kSEK.
 • Profit from Property Management for the period amounts to 29 415 kSEK, equal to 6,39 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -14 366 kSEK, relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 11 741 kSEK, equal to 2,55 SEK per share.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 6 april 2016 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 april 2016 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm


Bokslutskommuniké 2015

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2015 - 31 december 2015.

 •  Hyresintäkterna uppgick till 40 266 Tkr för perioden.
 •  Förvaltningsresultatet uppgick till 28 479 Tkr vilket motsvarar 6,20 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 121 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -4 618 Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 863 Tkr, motsvarande 24,54 kr per aktie.

Year-End Report 2015

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2015 - 31 December 2015.

 • Rental Income for the period amounts to 40 266 kSEK.
 • Profit from Property Management for the period amounts to 28 479 kSEK, equal to 6,20 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 121 000 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -4 618 kSEK.
 • Net Income for the period amounts to 112 863 kSEK, equal to 24,54 SEK per share.

Delårsrapport 1 januari 2015 - 30 juni 2015

RAPPORTEN I KORTHET
Finansiell översikt för perioden (1 januari 2015 - 30 juni 2015).

Bolaget bildades 26 augusti 2014 och var vilande fram till att fastigheten förvärvades den 19 december 2014. Därför saknas jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

· Hyresintäkterna uppgick till 40 253 Tkr för perioden.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 28 955 Tkr vilket motsvarar 6,29 kr per aktie.

· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -382 Tkr.

· Resultat efter skatt uppgick till 22 306 Tkr, motsvarande 4,85 kr per aktie.


Interim Report 1 January 2015 - 30 June 2015

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period (1 January 2015 - 30 June 2015). The Company was registered at the 26 of August 2014 and was dormant up until the acquisition of th the property at the 19 of December 2014. Therefore no comparative figures are available for the corresponding period last year.

· Rental Income for the period amounts to 40 253 tSEK.

· Profit from Property Management for the period amounts to 28 955 tSEK, equal to 6,29 SEK per share.

· The properties unrealized change in market value for the period amounts to 0 tSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -382 tSEK.

· Net Income for the period amounts to 22 306 tSEK, equal to 4,85 SEK per share.


Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2015 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 april 2015 klockan kl.17.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm


Bokslutskommuniké 2014

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för perioden (26 augusti 2014 - 31 december 2014)

· Hyresintäkterna uppgick till 2.816 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till -840 Tkr vilket motsvarar -0,18 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 25.000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 0 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18.368 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie.


Year-End Report 2014

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period (26 August 2014 - 31 December 2014)

· Rental Income for the period amounts to 2.816 tSEK.
· Profit from Property Management for the period amounts to -840 tSEK, equal to -0,18 SEK per share.
· The properties unrealized change in market value for the period amounts to 25.000 tSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to 0 tSEK.
· Net Income for the period amounts to 18.368 tSEK, equal to 4,00 SEK per share.


Saltängen Property Invest announces new date for Annual General Meeting 2015

The board of Saltängen Property Invest AB (publ) has resolved on new dates for the Annual General Meeting 2015 and the publication of the Year-End Report for the financial year 2014:

·The Year-End Report will be published on 20 March, 2015
·The Annual General Meeting 2015 will be held on 23 April, 2015Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär