Bokslutskommuniké 2017 Rosewood Development AB

Perioden januari-december 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 978 TSEK (1 064 TSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23 746 TSEK (13 850 TSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -17 042 TSEK (3 287 TSEK).
  • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2017 var 1 885 TSEK (11 850 TSEK).

Rosewood Fastigheter meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén och Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 från 15 maj respektive 31 Maj 2018 till 20 juni.


Rosewood Fastigheter AB meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 30 mars till 15 maj 2018.


Rosewood Fastigheter AB ändrar publiceringsdatum för bokslutskommunikén

Rosewood Fastigheter AB (publ) har beslutat att flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017 från 26 februari till 30 mars 2018.


Rosewood Fastigheter AB change of publication date for Full year report 2017

Rosewood Fastigheter AB (publ) has decided to move its publication date for the Full Year Report 2017 from February 26 to 30 mars 2018.


RSS Nordic Development ändrar namn till Rosewood Development AB

RSS Nordic Development AB (publ) har från idag ändrat namn till Rosewood Development AB.


RSS Nordic Development changes name to Rosewood Development AB

With effect from today, RSS Nordic Development AB (publ) has changed its name to Rosewood Development AB.Delårsrapport januari-juni 2017

PERIODEN JANUARI-JUNI 2017

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 350 TSEK (529 TSEK) 
  • (EBITDA) uppgick till -6 116 TSEK (19 514 TSEK) 
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 799 TSEK (10 503 TSEK)
  • Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2017 var 23 634 TSEK (5 857 TSEK)

RSS Nordic Development avyttrar fastighet till Aperion för 21 MSEK

RSS Nordic Development har idag ingått avtal med Apeiron, genom dess fastighetsbolag Nordiska Omsorgsfastigheter AB, som förvärvar RSS Nordic Project Gavlehov 3 AB. Tillträde till fastigheten bedöms ske den 10e augusti 2017. Köpeskillingen uppgår till ca 21 MSEK.


RSS Nordic Development sells property to Apeiron for SEK 21 million

RSS Nordic Development has today entered into an agreement with Apeiron, through its property company Nordiska Omsorgsfastigheter AB, which will acquire RSS Nordic Project Gavlehov 3 AB. The handover of the property is expected on 10 August 2017. The purchase price is about SEK 21 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: