Rentunder lanserar global bokningsplatform för båttvättar till operatörer och ägare av bolagets produkter

Rentunder har under 2019 och 2020 testat och förfinat bokningsplatformen bolaget använder både på en egenägd båttvätt och hos kund utomlands. Efter mycket goda resultat går bolaget nu vidare och lanserar bokningssystemet på bredare front till kunder. Detta är ännu ett steg i att delta i en allt större del av värdeskapandekedjan från båttvätt. Bolaget räknar med att kunna attrahera både ett flertal svenska såväl som utländska kunder att använda systemet.

Rentunder börjar driva trafik till båttvättar. Efter utvecklingsarbete och förfining så tar bolaget och kommer än närmare slutkunden genom att erbjuda att använda ett bokningssytem till marknaden som underlättar både för båtägare och operatör. Rentunder planerar att utöver smidigheten med bokningssystemet erbjuda ytterligare mervärde till operatörerna genom att hjälpa dem driva ytterligare bokning till tvättarna. Detta sker genom att attrahera kunder till Renunders bokningssida som finns på www.driveinboatwash.com som är planerad att vara en global bokningsplatform för att boka tvätt av båt i anläggningar levererade av Rentunder.

VD kommenterar:

"Rentunder har senaste åren tydligt rört sig allt närmare slutkunden i den värdekedja som båttvätten skapar. Från att bara sälja båttvättar är Rentunder mer aktiva att delta i värdegenereringen från tvättandet på anläggningarna. Över tid förväntas omsättningen på en tvättanläggning vara mycket större än försäljningspriset. Genom att komma närmare slutkund kan Rentunder jobba mot att bygga en återkommande intjäning från maskiner, och dessutom på en marknad som är mycket större än enbart försäljning av båttvättsmaskiner. Att vara en del i att attrahera kunder till tvättarna är något som hjälper både slutkund och operatör vilket är ett värdeskapande Rentunder kan ta betalt för."

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

[email protected]

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober, 2020 kl. 14.37 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted