Rentunder har genomfört en utvärdering av den BIGWASH som levererades till Bosö Båtklubb år 2015 med mycket gott resultat

Rentunder AB levererade en BIGWASH båttvätt till Bosö Båtklubb år 2015. Rentunder har låtit genomföra en heltäckande utvärdering av hur tvätten använts, tvättens skick och vad kunden tycker. Resultatet är i sammanfattning att tvätten är i mycket gott skick, hög driftsäkerhet, kund är mycket nöjd, stor miljönytta och intäkterna från tvätten till kund har ökat varje år.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) levererade år 2015 en båttvätt för tvättning av motor och segelbåtar upp till 14 meter i längd. Rentunder har låtit utföra en undersökning för att se resultatet av installationen från följande parametrar: miljönytta, kundnytta, användarvänlighet, nytta för operatör/ägare, hållbarhet och driftsäkerhet. Rentunders ledning är mycket positiva till resultatet av undersökningen. Resultatet redovisas i sammanfattning nedan.

· Miljönytta: Uppskattningsvis ca 99% av klubbens 700 medlemmar har slutat applicera ny båtfärg. Rentunder uppskattar minskningen av giftig båtfärg som applicerar att inte understiga 600 liter per år.

· Kundnytta: Kunderna som använder tvätten slipper kostnaden och tiden att köpa och applicera båtfärg. Genom att regelbundet rengöra båten i båttvätten får de bort beväxning på skrovet vilket leder till högre fart och mindre bränsleförbrukning. Flera medlemmar uppger också att båttvätten blir en naturlig samlingsplats som främjar socialt umgänge. Rentunder uppskattar att en båtägare i Sverige i snitt per år sparar 2 dagars arbete och kostnader för färg, penslar, slippapper, transport till och från affär och båt om över 1 000 kr. Kostnaden för 2 dagars arbete är över 2500 kr efter skatt plus missad pension för en genomsnittslön. Den största kostnaden är dock hälsoriskerna med att måla och slipa båt utan mycket bra skyddsutrustning, vilket sällan används. Rentunder konstaterar att båtägarna som använder tvätten kan tvätta betydligt billigare än kostnaden med målning och de utsätter sig inte för onödiga hälsorisker.

· Användarvänlighet: Bosö båtklubb har bokningssystem för bokning av operatörsbemannade tider samt för kvällar och helger. Det finns även möjlighet för medlemmarna att ta drop-in tider där båtägaren själv kör båttvätten. Driftansvarig på Bosön uppskattar att antalet medlemmar som tvättar själv är ca 50%. Bokade tider för obemannad tvätt har ökat kraftigt under 2019 från tidigare år men det kan bero på att tvätten används mer och mer varför bemannade tvättider oftare kan vara fullbokade.

· Nytta för operatör/ägare: Utöver nyttan man erbjuder medlemmarna så lockar även båttvätt till sig fler utomstående båtar, vilket även ger möjlighet till merförsäljning och allmänt gör hamnen mer attraktiv för båtägare att besöka. Intäkterna från båttvätten har ökat varje år sedan starten.

· Hållbarhet och driftsäkerhet: Båttvätten bedöms av Rentunder vara i mycket gott skick. Utöver att byta borstar och andra slitdelar så bedöms tvätten kunnat användas i mer än 10 år till ur hållbarhetssynpunkt utan större åtgärder. Driftsäkerheten har också varit mycket god för tvätten. De sista 3 åren har man fört loggbok över drifttiden. Under 2018 var det 20 timmar, under 2019 3 dagar och under 2020 har det varit 4,5 timmar avbrott fördelat på 2 tillfällen. Driftstoppet på 3 dagar under 2019 berodde dock på ett elfel i hamnen, och då båttvätten kräver ström så kunde den inte användas under avbrottet. Driftstoppen under 2018 berodde på handhavandefel när tvätten kördes av båtägare själva, och kunde snabbt åtgärdas.

· Långsiktiga trenden: En mycket stor andel av klubbens medlemmar började tvätta båten redan första och andra året, och ökningen av tvättar kommer därför främst från att klubben tillåter utomstående båtar komma att tvätta. Det finns en fortsatt ökning av medlemmar som tvättar men då det är så få medlemmar som inte gör det redan blir påverkan inte så stor. Trenden visar att klubbens medlemmar fortsätter att använda båttvätten varje år samt att allt fler utomstående båtar kommer för att tvätta i anläggningen. Miljönyttan blir större i takt med att fler båtar börjar använda tvätten istället för att måla.

VD kommenterar:

"Enligt hemsidan havet.nu som drivs av fyra svenska universitet så kan båtfärgen från en enda jolle vara tillräckligt att förorena 10 miljoner kubikmeter till en så pass hög gifthalt att den skadar känsliga havssnäckor. Vidare kan våra produkter bidra till minskad bränsleförbrukning genom att båten får ett rent skrov. Ur miljösynpunkt är det därför extra glädjande att se att våra produkter leder till minskade utsläpp av gifter i havet år efter år. Att trenden är positiv med fler båtar som tvättar är också mycket viktigt och något vi jobbar för ska fortsätta. Jag vill speciellt peka ut vår produkts höga driftsäkerhet, vilket även ses i denna undersökning, som ett viktigt säljargument till våra potentiella kunder. Jag vill tacka Bosö Båtklubb för deras stora engagemang som gjort båttvätten till en framgång på många plan. "

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september, 2020 kl. 15.50 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted