Rentunder får genombrottsorder i Finland

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunders har sålt en av bolagets miljöanpassade båttvättar - BIGWASH - till Finland. Det är bolagets första försäljning i Finland och borsttvätten kommer ligga centralt i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till drygt 2 mkr

Rentunder har genom sin finska distributör sålt en första BIGWASH i Finland. Ordervärdet uppgår till drygt 2 mkr. Borsttvätten planeras att installeras senast under tredje kvartalet i år i Helsingfors. Tidigare har Rentunder i egen regi installerat en BIGWASH i Hagnö i Finland, som bolaget äger själva.

"Nu har det blivit tydligare på den finländska marknaden vad våra båttvättar tillför. Båtägarna blir mer miljöanpassade och får en bättre driftsekonomi på sin båt genom vår båttvätt", säger Mikael Alvén, vd för Rentunder Holding, och fortsätter

"Kring Helsingfors finns en stor mängd fritidsbåtar. För operatören av båtvätten blir det fort tydligt att det går snabbt att få en mycket god lönsamhet på sin båttvätt. Med lönsamma anläggningar som referenser kan det gå att expandera snabbt. Den finländska marknaden har stora likheter med den svenska, där bolaget redan levererat ett 20 tal tvättar. Med en aktiv distributör i Finland ser vi med tillförsikt fram emot framtida utveckling på marknaden"

Under en typisk båtsäsong i Sverige och Finland brukar en ägare av en fritidsbåt - både motor och segel - tvätta sin båt ca tre gånger. Då slipper båtägaren använda giftiga bottenfärger, och får en bättre driftsekonomi, eftersom beväxta skrov går trögare i vattnet.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april, 2021 kl. 09.40 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted