Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Rentunder AB säljer ytterligare en båtbottentvätt till Frankrike

Rentunder AB inleder året genom att teckna ett avtal med sin franska distributör G&G Boatwash, om att leverera en båttvätt av modell BIGWASH 12 till Frankrike. Förväntad leverans första kvartalet 2024.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH 12 till G&G Boatwash, där ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.

VD på Rentunder kommenterar:

"Vår distributör utför ett strategiskt arbete i Frankrike på den marina marknaden. Det är glädjande att se ett resultat utav detta genom ytterligare en referensanläggning längs södra atlantkusten. Vårt varumärke Drive-in Boatwash och våra tvättar får alltmer ihållande och intressanta förfrågningar om framtida potentiella nyetableringar. Fler anläggningar i drift ger fler båtägare chansen att välja ett miljövänligt alternativ för båtbottenunderhåll istället för att applicera giftig biocid- och kopparfärg som kontaminerar den marina miljön".

Sedan flera år är Rentunder marknadsledande i utveckling av båtbottentvättar för motor- och segelbåtar, som installeras både nationellt och internationellt.

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD

[email protected]

+46 (0) 601 61 10

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari, 2023

Rentunder AB påbörjar samarbete med Expedition Rädda Östersjön

Miljöteknikbolaget Rentunder har inlett ett samarbete med organisationen Expedition Rädda Östersjön.


Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Enköpings segelsällskap

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Enköpings segelsällskap, om att leverera en båtbottenvätt av modell BIGWASH 14.


Rentunder AB säljer ytterligare en båtbottentvätt till Frankrike

Rentunder AB inleder året genom att teckna ett avtal med sin franska distributör G&G Boatwash, om att leverera en båttvätt av modell BIGWASH 12 till Frankrike. Förväntad leverans första kvartalet 2024.


Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Nynäshamns kommun

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Nynäshamns kommun om att leverera en båtbottentvätt av modell BIGWASH 16 med placering i Nynäshamns Gästhamn. Detta blir den andra båtbottentvätten i gästhamnen för att ytterligare möta den ökade efterfrågan. Planerad leverans är sommaren 2023.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted