Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Nynäshamns kommun

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Nynäshamns kommun om att leverera en båtbottentvätt av modell BIGWASH 16 med placering i Nynäshamns Gästhamn. Detta blir den andra båtbottentvätten i gästhamnen för att ytterligare möta den ökade efterfrågan. Planerad leverans är sommaren 2023.

Rentunder Holding AB:s helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH 16 till Nynäshamns kommun, där ordervärdet uppgår till ca 3 mkr.

VD på Rentunder kommenterar:

"Bolaget ser med glädje det växande intresset för fler anläggningar längs Östersjökusten. Det är en ökad efterfrågan från kommuner, båtklubbar och marinor som vill förenkla och möjliggöra för båtägare att gå mot en mer hållbar och miljövänlig metod för att underhålla sina båtbottnar. Nynäshamns gästhamn blir först i Sverige att erbjuda två båtbottentvättar till alla båtar, vilket ökar möjligheten att snabbare minska utsläpp från bottenfärger samt ytterligare optimera öppettiderna. Nu finns det en ökad medvetenhet globalt om att värna det marina djur- och växtriket i våra världshav genom att långsiktigt förbättra miljön i marina och kustnära områden. Sverige är en viktig pelare, nu när vi ser hur marknadsintresset öppnar upp sig för fler anläggningar både inom- och utanför Sverige "

Sedan flera år är Rentunder marknadsledande i utveckling av båtbottentvättar för motor- och segelbåtar, som installeras både nationellt och internationellt.

 

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD

[email protected]

+46 (0) 601 61 10

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022

Rentunder AB påbörjar samarbete med Expedition Rädda Östersjön

Miljöteknikbolaget Rentunder har inlett ett samarbete med organisationen Expedition Rädda Östersjön.


Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Enköpings segelsällskap

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Enköpings segelsällskap, om att leverera en båtbottenvätt av modell BIGWASH 14.


Rentunder AB säljer ytterligare en båtbottentvätt till Frankrike

Rentunder AB inleder året genom att teckna ett avtal med sin franska distributör G&G Boatwash, om att leverera en båttvätt av modell BIGWASH 12 till Frankrike. Förväntad leverans första kvartalet 2024.


Rentunder AB säljer båtbottentvätt till Nynäshamns kommun

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Nynäshamns kommun om att leverera en båtbottentvätt av modell BIGWASH 16 med placering i Nynäshamns Gästhamn. Detta blir den andra båtbottentvätten i gästhamnen för att ytterligare möta den ökade efterfrågan. Planerad leverans är sommaren 2023.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted