Kommunike från extra bolagsstämma i Rentunder Holding AB

Vid extra bolagsstämma i Rentunder Holding AB den 29 december 2020 fattades i huvudsak följande beslut:

· Till ny revisor valdes Majvor Leksell. Bolagsstämman tackade Göran Bringar för hans arbete genom åren och önskar honom lycka till i framtida pensionering.

· Stämman beslutade att rösta igenom ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, dock med följande ändringar utifrån styrelsens förslag:

o Paragraf 1: Ändra ordet firma till företagsnamn

o Paragraf 7: Paragraf 7 ändras inte, utan tidigare skrivelse beålls

o 100% av närvarande aktieägare på stämman röstade för ändring. Ny bolagsordning finns med som bilaga i detta pressmeddelande.

· Antagen bolagsordning finns bifogad detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 kl. 16.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted