STÄMNINGSHOT MOT REALTIDS JOURNALISTER

Affärsmannen Svante Kumlin har startat en rättsprocess i London mot Realtid och dess journalister, vilket är ännu ett exempel på så kallad "SLAPP" ("strategic lawsuit against public participation").

I flera artiklar under september-november har Realtid granskat en förestående börsnotering och försäljning av onoterade aktier i EEW. När Realtids reportrar Per Agerman och Annelie Östlund ställde frågor till Svante Kumlin svarade han med att skicka advokater från byråer i Storbritannien och Monaco på reportrarna och tidningens chefredaktör Camilla Jonsson. Detta trots att Realtids granskning baseras på digitala inspelningar och offentliga dokument.

Flera svenska redaktioner har genom åren drabbats av sådan förtalsturism och hotats med stora kostnader för att i England, på Irland och i andra territorier försvara yttrandefriheten i Sverige.

- Realtid står bakom publiceringen och vi kommer att försvara oss i domstol om det blir nödvändigt. Att söka sig till utländska domstolar, så kallad forumshopping, är ett sätt att skada oss som litet medieföretag ekonomiskt och vi är kritiska till att detta tillåts ske, säger Björn Hemmingsson, tf vd och styrelseledamot i Realtid Media.

- Våra reportrar har granskat en stor kapitalanskaffning på ett föredömligt sätt. Att då försöka runda det grundlagsfästa svenska utgivaransvaret genom att stämma Realtid, mig och reportrarna i London är inte acceptabelt. Det enda rimliga är att publiceringarna prövas i Sverige med mig som ansvarig utgivare, säger Camilla Jonsson, chefredaktör för Realtid.

- Det är skrämmande att som enskilda reportrar bli föremål för rättsprocesser utomlands när vi bara har gjort en relevant granskning och följt svenska lagar och pressetiska regler, säger reportrarna Annelie Östlund och Per Agerman.

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted