Realtid Media AB rekryterar ny VD

Realtid Media AB är inne i en händelserik utvecklingsperiod. I mars 2020 lanserades den uppdaterade versionen av sajten Realtid.se och under april och maj genomfördes en spridningsemission som inbringade 16 MSEK till bolaget innan emissionskostnader. Säljavdelningen har förstärkts och redaktionen består idag av några av Sveriges i särklass ledande ekonomijournalister. Behjälpt av de rekryteringar av spetskompetens inom prenumeration och dataanalys som gjorts under 2020, ställer nu Realtid.se om till en i huvudsak prenumerationsbaserad produkt för lansering under hösten 2020. Utöver detta förbereder bolaget för en börsintroduktion, vilket dessvärre försenades i huvudsak på grund av Covid-19.

Som ett led i detta har styrelsen tillsammans med VD Jonas Wiwen-Nilsson enats om att rekrytera en ny verkställande direktör till bolaget. Jonas Wiwen-Nilsson gör sin sista dag som VD för Realtid Media AB idag den 30 september och under rekryteringsprocessen kliver Björn Hemmingsson in som interims-VD. Björn Hemmingsson har en 20-årig karriär bakom sig på bl.a ÖstersundsTidningar AB som vd och dessförinnan marknads- och upplagechef. Jonas Wiwen-Nilsson kvarstår som ledamot av bolagets styrelse.

"Efter många år av hård kamp är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vi på många sätt befinner oss i den position vi så länge strävat efter, och vi går nu in i nästa fas i bolagets utveckling. I skenet av det känns det helt rätt att för mig som grundare lämna över stafettpinnen som VD, och jag ser fram emot att fortsätta arbete med verksamheten från styrelsen, säger Jonas Wiwen-Nilsson.

"Jonas Wiwen-Nilsson har tillsammans med redaktionen gjort ett enormt jobb som byggt upp Realtid.se till den välrespekterade journalistiska produkt det kommit att bli. Bolaget går nu in i en ny fas, som en noterad verksamhet med fokus på lönsamhet. Vi är eniga om att tiden är rätt att se över vd-rollen i bolaget. Rekryteringsprocessen är inledd, men till dess en permanent lösning är på plats känns det mycket positivt att kunna hälsa en så pass erfaren ledare som Björn Hemmingsson välkommen ombord, säger Karl Samuelsson, styrelseordförande Realtid Media.

För mer information, kontakta: Styrelseordförande Karl Samuelsson, 0707-58 89 71

Om Realtid Media AB

Realtid Media AB:s målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media AB ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad.

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted