Nya Realtid.se lanserad

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

Sajten har genomgått en stark utveckling de senaste arton månaderna och blev i juni 2019 framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt (Financial Hearings/Affärsvärlden). I takt med förbättringarna har läsarsiffrorna ökat. Realtid,se har idag cirka 75 000 unika besökare per vecka, och 250 000 unika besökare per månad. Nu tas ytterligare ett stort steg i och med lanseringen av den nya Realtid.se (https://www.realtid.se/), i samarbete med byråerna Oh My Interactive och Bricco. Det innebär ett nytt formspråk, en ny tonalitet och en förbättrad läsarupplevelse. Centralt i utvecklingsprojektet är också den optimerade annonsmiljön, med bakomliggande teknik.

"Ända sedan starten har målsättningen varit att Realtid.se skall bli den ledande nyhetskällan för finansmarknaden, samt de delar av näringslivet som arbetar med M&A, finansieringsfrågor, kapitalmarknad och fondförvaltning. Med den nya sajten uppstår en harmoni mellan det redaktionella innehållet, målgruppen och den kommersiella miljön. Det kommer stärka varumärket, leda till högre läsarsiffror och en ökad omsättning.

Realtid.se är av fundamental betydelse för hela Realtid Media; idag rent kommersiellt, över tid som distributions- och marknadsföringskanal vid förverkligandet av kommande produktlinjer och affärsområden, allteftersom vi breddar verksamheten. Min bedömning är att lanseringen av den nya sajten är ett avgörande steg för att tillgodogöra den omfattande skalbarhet och potential som finns i vår affärsmodell", säger Jonas Wiwen-Nilsson, vd för Realtid Media.

För nya sajten, klicka här: https://www.realtid.se/

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted