MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

-Det är med stor entusiasm och ödmjukhet som jag kliver in den här rollen. Realtid har de senaste åren, tack vare en väldigt stark redaktion fått en oerhört stark position och högt anseende i finansbranschen, säger Maria Pellborn.

I 25 år jobbade Maria Pellborn på SEB på flera olika chefsbefattningar med ansvar för varumärke, kommunikation och partnersamarbeten. De senaste året har hon varit kommunikationschef för bankers förberedelse och transformation till den nya planerade betalningsinfrastrukturen (P27) i Sverige.

-Jag lämnar ett spännande uppdrag för kunskapsbäraren Realtid. Här finns stora möjligheter att skapa något riktigt bra, och inte minst en hållbar affär.

- Affärsmodellen kommer att utvecklas från försäljning av banners och annonser till en partnerförsäljning av en bredare produktportfölj som även inkluderar evenemang, poddar och studio. Den stora utmaningen är att hitta intäktsströmmar som kan leva över tid. Jag ser också fram emot att se över hur vi kan ta oss in i det mer datadrivna och även hitta nya intäktsmodeller på den fronten.

I samband med en nyemission förra våren blev Peter Liljestrand (Camp Jarl) bolagets största ägare. För att stoppa den ekonomiskt utmanande situationen genomfördes under hösten ett par strategiska förändringar på ledningsnivå. Jonas Wiwen-Nilsson valde då att kliva av vd-uppdraget för att gå vidare mot nya utmaningar. I oktober tog Camilla Jonsson över som chefredaktör och ansvarig utgivare.

- Realtid har gått igenom ett omtag det senaste halvåret, med en upprensning ekonomiskt och ledningsmässigt. Med Maria och ett taggat redaktionellt team så får Realtid en mycket spännande tid framöver, säger Peter Liljestrand.

Maria Pellborns tidigare uppdrag: Marknad och kommunikationschef, Kapitalförvaltning, Marknadschef för Private Banking. SEB. Fil kand business administration, Stockholms universitet, har även studerat marknadsföring och CRM vid York University, Toronto samt ledarskap vid Handelshögskolan.

Maria Pellborn tillträder som vd för Realtid Media den 15 februari.

För mer information, kontakta: Maria Pellborn, [email protected] eller Peter Liljestrand, ordförande, [email protected].

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted