Real Fastigheter AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Ännu ett starkt kvartal för Real fastigheter där både intäkter, kostnader och driftnetto har förbättrats rejält.

Utveckling under tredje kvartalet:

· Hyresintäkterna ökade till 19,4 Mkr (17,7)

· Driftnettot ökade till 13,6 Mkr (12,1)

· Överskottsgraden uppgick till 69 procent (68)

· Förvaltningsresultatet ökade till 7,1 Mkr (4,1)

· Kvartalets resultat efter skatt är 28,9 Mkr (25,4)

justerat för investeringar med 9,0 Mkr (1,1)

· Soliditeten uppgick till 37,0 procent (36,1)

· Uthyrningsgraden uppgick till 90,0 procent (90,5)

· Värde koncernens fastigheter uppgår till 649 Mkr (595)

· Värde koncernens fastigheter inkl. avtalade ej tillträdda

fastigheter uppgår till 735Mkr

VD-ord

Real Fastigheter lägger ännu ett starkt kvartal bakom sig. Marknaden har också varit gynnsam för den typ av fastigheter vi fokuserar på. Hyresintäkterna ökade 10 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och har under årets första nio månader ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Under tredje kvartalet fortsatte arbetet med att effektivisera fastighetsdriften och våra interna processer. Driftnettot ökade 12 procent. Åtgärder ute i fastigheterna, driftsoptimeringar, ökade uthyrningar och vårt fokuserade förvaltningsarbete har stärkt rörelsemarginalen till 56,4 procent (51,4).

Vi har åstadkommit mycket inom förvaltning och administration och samtidigt har ett intensivt arbete med bolagets finansiering pågått. Amorteringar och ökade fastighetsvärden har tagit ned belåningsgraden till 53,2 procent (59,2) och genomsnittsräntan till 4,1 procent (5,4).

Efter periodens utgång har Real Fastigheter tagit ett kliv norrut och förvärvat tre fastigheter i Hudiksvall. Det handlar om fastigheter, som möter vår förvaltningsstrategi inom lager, logistik och industri/tillverkning. Nuvarande ägare har påbörjat en fastighetsutveckling som vi tar över och utvecklar vidare. Fastigheterna tillför vårt bestånd en uthyrningsbar yta om 15.000 kvadratmeter där huvuddelen är uthyrt samt en obebyggd fastighet på 16.500 kvadratmeter i anslutning till södra avfarten på E4:an till Hudiksvall.

Externt har arbetet med företagets nya webbplats och grafiska profil fortsatt som planerat, och börjar nu synas på flera ställen. Kommunikationen mot såväl aktieägare, potentiella investerare och hyresgäster förbättras kontinuerligt.

Vi fortsätter höja kompetensen i vår organisation inom områdena hållbarhet, energi och miljö samt att stärka vårt erbjudande till befintliga och nya hyresgäster. Kostnadseffektivitet är vår ledstjärna. Vi ser en spännande tid framför oss och hoppas att Du vill följa med på resan!

Nacka den 16 november 2021

Michael Derk

VD

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2021 offentliggörs den 25 februari 2022

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Derk, VD

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: [email protected]

Dimitrij Titov, Styrelseordförande

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: [email protected]

Hemsida: www.realfastigheter.se

Investor Relations: www.realfastigheter.se/investor-relations/

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted