Delårsrapport Q2 2021

Kvartal efter kvartal blir vi starkare. Vi fortsätter på den inslagna vägen mot utveckling av våra befintliga fastigheter och har nu kunnat göra vårt första förvärv av en fastighet i Hässleholm.

Q2 2021

Q2 2020

Nettoomsättning (Mkr)

18,2

18,2

Driftnettot (Mkr)

11,8

10,7

Rörelseresultat (Mkr)

8,2

6,3

Resultat efter skatt (Mkr)

4,1

1,0

Resultat per aktie (kr)

0,0

0,0

Eget kapital per 30 juni (Mkr)

250,4

213,6

Eget kapital per aktie 30 juni (kr)

0,03

0,02

Värdering koncernens fastigheter

595

567

Real Holding i Sverige AB (publ), listat på NGM Nordic SME, har idag släppt sin redovisning avseende kvartal 2 (Q2) 2021.

Även fortsättningen på året är stark med bibehållen nettoomsättning och ökat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter skatt har förbättrats i betydande omfattning jämfört med fjolårets.

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.se

Denna information är sådan information som Real Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08,30 CET.

Stockholm den 17 augusti 2021

Vekställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected]

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: [email protected]

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter AB förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Fastigheter förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted