Raytelligence - tecknar LOI med återförsäljare för USA och Kanada

Ett LOI har tecknats med XCube Communication med bas i New Hampshire, USA avseende distribution och marknadsföring av plattformen EaZense i USA och Kanada

XCube är ett bolag specialiserat på sensorlösningar och större projekt.

"Vi ser fram mot samarbetet med XCube som har väl upparbetade kontakter i både USA och Kanada, detta är ett led i vår satsning internationellt och bolaget passar mycket väl in i de krav vi ställer på våra partners" säger Klas Arvidson, VD Raytelligence"

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 10.50 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted