Raytelligence (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

"En notering på NGM kommer öka förutsättningarna för att utvidga aktieägarbasen och ge bolaget ökad exponering mot svenska och internationella kapitalmarknaderna, dessutom ger det möjlighet att utveckla nästa generations sensor och förstärka marknadsföringsaktiviteterna vilket gagnar tillväxt och utveckling", säger Per-Arne Viberg, VD för Raytelligence AB (publ).

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Raytelligence AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader från första handelsdag på Nordic MTF och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2018. Raytelligence AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet RAYTL MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

2018-10-29

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se Per-Arne Viberg,VD, Raytelligence AB (publ), e-post: pelle@raytelligence.com

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Tel 0702-20 33 82
Epost: info@raytelligence.com
www.raytelligence.com 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl 16.00 CET.

OM Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted