Raytelligence omstrukturerar verksamheten

Fokus under 2021 har legat på försäljning till kommuner via till stor del säljkonsulter och utfallet i form av beställningar och intäkter har inte blivit det förväntade.

Vi förskjuter därför vårt marknadsfokus mot organisationer med back-end-system som levererar tjänster till kommunerna. Detta bidrar till att försäljningsprocessen blir mer tekniskt orienterad. Vi har redan i dag ett antal partners av detta slag som vi kommer att fokusera på.

För hälso-området finns idag den certifierade produkten EaZense med funktionerna närvaro, falldetektion och "people counting".

För att ytterligare dra nytta av den gjorda utvecklingen av EaZense kommer ett antal applikationsområden på industrimarknaden att bearbetas. Exempel är personsäkerhet i utsatta miljöer och beröringsfri maskinövervakning för planerat underhåll. Här har vi en möjlighet att bidra med unika lösningar.

"Med denna strategi tillsammans med att vi minskar försäljningskostnaderna gör att vi når positivt kassaflöde betydligt snabbare" säger Per-Arne Viberg, VD Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson CFO Raytelligence

[email protected]

0708-14 64 65

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Raytelligence AB offentliggör tillväxtprospekt inför företrädesemission

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.Aktieägare i Raytelligence AB utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted