Raytelligence erhåller ytterligare avropsorder från Careteq, Australien

Raytelligence erhåller ytterligare en order med ordervärde ca 23 000 USD från Careteq, Australien som är ett avrop av tidigare kommunicerad order på 150 000 USD.

"Det är glädjande att vår partner Careteq i Australien lägger ytterligare order avseende USA-marknaden. Vi har fått fart på försäljningen och har tagit ordrar på mer än 6 MSEK under hösten", säger Klas Arvidson, VD på Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 15.30 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted