Raytelligence erhåller order från Luleå kommun

Raytelligence erhåller initial order från Luleå kommun, ordervärde 45 000 SEK.

Order avser en test under 6 månader i särskilt boende.

"Vi är väldigt glada över att få leverera till Luleå kommun som har en väldigt professionell organisation för införande av välfärdsteknik, fler och fler kommuner upptäcker fördelarna med sensorsystemet EaZense och vilka möjligheter det ger" säger Klas Arvidson CEO.

"Det känns mycket spännande. Vi har en målsättning att ligga i digital framkant och satsa på digitalisering och välfärdsteknik som är förutsättningar för att lyckas möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen" säger Henric Barsk, Enhetschef Luleå Kommun.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 16.20 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted