Raytelligence - Delårsrapport Q3 2020

1 januari - 30 september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -4 421 969 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 424 892 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

1 juli - 30 september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -1 374 591 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 374 716 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 14 604 913

Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 - 2020-09-30)

· En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag

· Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg

· Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland

· Företrädesemission genomförd om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 500 procent

· EaZense registrerad som medicinskteknisk produkt klass 1 av Läkemedelsverket

· Beslut om fullt garanterad företrädesemission om ca 26 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Certifiering av EaZense som en medicinskteknisk produkt klass 2 påbörjas

VD har ordet

Raytelligence befinner sig i den bästa positionen bolaget haft sedan start. Vi har i fem års tid utvecklat vår tekniska plattform och står nu i startblocken till en intensiv global kommersialiseringsfas.

Vi har lagt vår tunga teknikutvecklingsfas bakom oss och bygger nu upp en global återförsäljarorganisation i Nordamerika, Europa och Asien. Vi står starka med vår AI-plattform och vi är hittills ensamma om att erbjuda den här typen av lösning som verkligen utgör en central pusselbit i framtidens sjukvård.

Ett minskat besök/dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14-28 000 kr/månad.

Under coronapandemin har efterfrågan ökat då allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier, eftersom den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten fysiskt.

Vi har påbörjat processen för medicinteknisk certifiering klass 2 av EaZense. När den är klar, förmodligen under andra kvartalet år 2021, lanserar vi ytterligare funktionalitet i vår plattform och lösningen kan användas i kliniska miljöer som ex.vis sjukhus.

Jag ser fram mot en mycket spännande resa tillsammans med våra aktieägare.

Klas Arvidson, VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 8.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted